Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Det åbne lands natur og kultur i dag

Oprindelig forfatter PeVe

 FIGUR 1-10. Fordelingen af arealtyper i Danmark omkring år 2000 i procent af det samlede areal.

FIGUR 1-10. Fordelingen af arealtyper i Danmark omkring år 2000 i procent af det samlede areal.

Denne bog handler om naturtyper, dyr og planter og deres tilpasninger til miljøet i det åbne land. Bogens emne er således det dyrkede land, de ekstensivt udnyttede naturtyper og de naturligt lysåbne naturtyper. Dertil kommer de mere tæt bebyggede arealer, bycentrene, sommerhusområderne, vejanlæggene mv.

Det dyrkede landskab består i dag af marker og spredt bebyggelse – gårde og landsbyer – hvis beliggenhed og struktur er et produkt af vores historie, af dyrkningsmæssige forhold og af landskabets terrænformer. Men det rummer også småbiotoper som f.eks. gravhøje, småvandhuller og levende hegn (se Det dyrkede land). Det dyrkede landskab udgør i dag ca. 58 % af landarealet (figur 1-10). Heraf udgør småbiotoperne ca. 3 %, mens brakarealet – dvs. marker, der midlertidigt er taget ud af drift – anslås til omkring 8 %.

 FIGUR 1-11. Artsrigt, lysåbent græsland. Hvis græsningen ophører, vil græslandet efterhånden gro til med buske og træer. Mulbjerge ved Kattegat syd for Limfjorden. Juni 2004.

FIGUR 1-11. Artsrigt, lysåbent græsland. Hvis græsningen ophører, vil græslandet efterhånden gro til med buske og træer. Mulbjerge ved Kattegat syd for Limfjorden. Juni 2004.

De ekstensivt udnyttede naturtyper dækker i dag omkring 6 % af landarealet. De omfatter græsland (se Græslandet) inkl. overdrev (figur 1-11) og ferske enge (se Moserne og de ferske enge). Dertil kommer lynghederne på sandet bund, der vedligeholdes ved græsning og afbrænding (se Lynghederne), og strandengene langs kysterne, hvor græsning holder arealerne fri for rørsumpe (se Strandengskysterne).

Annonce

De naturligt lysåbne naturtyper udgør kun en lille del af landets areal. De åbne klitter fylder ca. 1 %. Dertil kommer sand- og stenstrande (se De eksponerede kyster). Moser, herunder højmoser, udgør godt 2 % (se Moserne og de ferske enge). Der findes ingen arealangivelse for de naturligt lysåbne kystskrænter, men de dækker meget lidt i landskabet.

Byerne og infrastrukturen dækker omkring 20 % af landskabet. Naturen i byerne behandles i kapitlet Naturen i bylandskabet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Peter Vestergaard: Det åbne lands natur og kultur i dag i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 4. april 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484218

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk