Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Strandengskysterne

Oprindelige forfattere HDr og PeVe

Abrahamsen, J., W. Joenje og N. Leeuwen-Seelt (red.). 1976. Vadehavet. – Forlaget Bygd.

Adam, P. 1990. Saltmarsh Ecology. – Cambridge University Press. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney.

Anonym. 1976. Landskabsanalyse for Storstrøms Amt. – Fredningsplanudvalget for Storstrøms Amt..

Annonce

Biering, E. 1976. Saltholm. Kalkbrud, alminding og fugleø. – Bygd. Esbjerg.

Dreisig, H. 1987. Skallingen og Insekterne. – Entomologiske Meddelelser, 54: 9-32.

Emsholm. L. 1987. Kortlægning af ekstensivt udnyttede naturtyper. Strandenge, ferske enge og overdrev. Marginaljorder og miljøinteresser. Teknikerrapport nr. 2. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Evans, P.D., C.N.E. Ruscoe og J.E. Treherne. 1971. Observations on the biology and submergence behaviour of some littoral beetles. – Journal of the Marine Biological Association of the U.K, 51: 375-386.

Foster, W.A. og J.E. Treherne. 1976. Insects of marine saltmarshes: problems and adaptations. I Cheng, L. (red.). Marine Insects. – North-Holland Publishing Company.

Gravesen, P. og P. Vestergaard. 1969. Vegetation of a Danish off-shore barrier island. – Botanisk Tidsskrift, 65: 44-99.

Hagerup, O. og V. Petersson. 1960. Botanisk Atlas, 2. – Ejnar Munksgaard, København.

Hansen, J.M. 1995. En ø’s opståen, kystdannelse og vegetationsudvikling: Naturlige og menneskeskabte landskaber på Læsø. – Geologisk Tidsskrift 1995, hefte 2:1-74.

Heie, O. 1980. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. – Fauna Entomologica Scandinavica, 9.

Heydemann, B. 1968. Das Freiland- und Laborexperiment zur Ökologie der Grenze LandMeer. – Zoologischer Anzeiger, suppl., 31: 256-309.

Hinton, H.E. 1976. Respiratory adaptations of marine insects. – I Cheng, L. (red.). Marine insects. North Holland Publishing Company.

Hofman Bang, N. 1817. Om Confervenes Nytte i Naturens Husholdning. – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. 2. Del: 208-220.

Jakobsen, N.K. 1969. Skallingen. Landskabsformerne. – Meddelelser fra Skalling-Laboratoriet, XXII.

Jensen, A. 1979. Vade og marsk II. – Urt, årg. 1979: 21-24.

Jensen, A. 1980. Vadehavet og planterne. – Naturens Verden, årg.1980: 282-296.

Jensen, A. 1985. The effects of cattle and sheep grazing on salt-marsh vegetation at Skallingen, Denmark. – Vegetatio, 60:37-48.

Jensen, A., G. Blicher-Mathiesen og K. Skovhus. 1987. Kunstgødning af marsk- og strandenge – indflydelse på udbytte og kvalitet af planteproduktionen i naturlige plantesamfund. Marginaljorder og Miljøinteresser. Teknikerrapport nr. 30. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Jensen, J. 1987. Strandenge – naturvenlig drift og pleje. Marginaljorder og miljøinteresser. Samlerapport nr. VIa. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Jensen, M.W. 1988. Strandengsplejebogen. Pleje og drift af strandenge. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Kappel, V., T.G. Rasmussen og J. Waneck. 1997. Danmarks kyster. – Politikens Forlag, København.

Larsen, E. B. 1936. Biologische Studien über die tunnelgrabenden Käfer auf Skallingen. – Videnskabelige Meddelelser fra dansk Naturhistorisk Forening, 100: 1-231.

Larsen, E.B. 1950. Marskengen. Forstrandens og klittens dyreliv. I Vort lands dyreliv, 109-126. – Gyldendal, København.

Larsen, E.B. 1969. Strandens dyreliv. I Nørrevang, A. og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur, 223-252. – Politikens Forlag, København.

Long, S.P. & C.F. Mason. 1983. Saltmarsh Ecology. – Blackie, Glasgow, London.

Mikkelsen, V.M. 1949. Ecological studies of the salt marsh vegetation in Isefjord. – Dansk Botanisk Arkiv, 13,2: 1-48.

Mikkelsen, VM. 1969. Marsk, strandeng og strandsump – planterne. I: Nørrevang, A. & T.J. Meyer. (red.). Danmarks Natur, 4, s. 361-394. – Politikens Forlag. København.

Neumann, D. 1976. Adaptations of Chironomids to intertidal environments. – Annual Review of Entomology, 21: 387-414

Nielsen, J. og N. Nielsen. 1978. Kystmorfologi. – Geografforlaget, Brenderup.

Nielsen, M.G. 1986. Ant nests on tidal meadows in Denmark. – Entomologia Generalis, 11: 191-195.

Nielsen, M.G. 2003. Masseforekomst af den gule engmyre (Lasius flavus F.) på danske øer – en indikator for kulturpåvirkning og forøget biodiversitet. – Flora og Fauna, 109: 139-144.

Ovesen, C.H. (red.). 1990. Saltmarsh Management in the Wadden Sea region. – Ministry of the Environment, The National Forest and Nature Agency,. Copenhagen.

Pedersen, A. 1962. Xerotherme floraelement ved de sydlige indre farvande. – Flora og Fauna, 68. årg.: 17-42.

Petersen, PM. og P Vestergaard. 2006. Vegetationsøkologi. – Gyldendal, København

Pontin, A.J. 1978. The numbers and distribution of subterranean aphids and their exploitation by the ant Lasius flavus. – Ecological Entomology, 3: 203-207.

Ranwell, D.S. 1972. Ecology of salt marshes and sand dunes. – Chapman and Hall, London.

Raunkiær, C. 1895-1899. De Danske Blomsterplanters Naturhistorie. – I kommission hos Gyldendalske Boghandels Forlag, Kjøbenhavn.

Rozema, J. 1978. On the ecology of some halophytes from a beach plain in the Netherlands. – Vrije Universiteit te Amsterdam.

Schierup, H.-H. 1987. Tagrørarealers økologi, drift og udnyttelse. Marginaljorder og miljøinteresser. Teknikerrapport nr. 33. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Schou, A. 1945. Det Marine Forland. – Folia Geographica Danica, 4: 1-236.

Tranberg, H. og N. Faurholt. 2002. Strand-Loppeurt i Danmark – status, økologi og pleje. – Urt, 26. årg.: 28-37.

Tyler, G. 1971. Hydrology and salinity of Baltic sea-shore meadows. Studies in the ecology of Baltic sea-shore meadows. III. – Oikos, 22: 1-20.

Vestergaard, P. 1978. Græsningens betydning for vegetationen på øst-danske strandenge. I Jensen, A. og C.H. Ovesen (red.). Drift og pleje af våde områder i de Nordiske lande. – Reports from the Botanical Institute, Univer-sity of Aarhus, 3: 144-155.

Vestergaard, P. 1997. Vegetationens udvikling på forlandet ved det fremskudte dige ved Højer. – Flora og Fauna, 103. årg.: 77-93.

Vestergaard, P. 1998. Vegetation ecology of Coastal meadows in Southeastern Denmark. – Opera Botanica, 134: 1-69.

Vestergaard, P. 2000. Strandenge – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen; Gad, København.

Vestergaard, P. 2002. Species richness in Baltic Coastal meadows of southeastern Denmark. – Schriftenreihe der Fachhochschule Neubrandenburg, Reihe A, Band 18: 37-47.

Vinther, E. og H. Tranberg, H. 1999. Naturkvalitet i strandenge i Fyns Amt før og efter 1980. – Fyns Amt, Natur- og Vandmiljøafdelingen, Odense.

Waisel, Y. 1972. Biology of Halophytes. – Academic Press, New York, London.

Warming, E. 1906. Dansk Plantevækst. 1. Strandvegetation. – Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København, Kristiania.

Woodell, S.R.J. 1985. Salinity and seed germination patterns in coastal plants. – Vegetatio, 61: 223-229.

Wigglesworth, V. B. 1964. The Life of Insects. – Weidenfeld and Nicolson, London.

Wyatt, T.D. 1986. How a subsocial intertidal beetle, Bledius spectabilis, prevents flooding and anoxia in its burrow. – Behavioural Ecology and Sociobiology, 19: 323-331.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hans Dreisig, Peter Vestergaard: Litteratur: Strandengskysterne i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 19. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484906

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk