Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: De eksponerede kyster

Oprindelige forfattere HDr og SNChr

Abrahamsen, V., T.W. Böcher og P Larsen. 1972. Plantelivet. – P Haase & Søns Forlag. København.

Birse, E.M., S.Y. Landsberg og C.H. Gimingham. 1957: The effects of burial by sand on dune mosses. – Trans. Brit. Bryol. Soc., 3(2): 285-301.

Brandt, E. og S.N. Christensen. 1994: Danske klitter – en oversigtlig kortlægning. 1: tekst, 2: kort og dataark. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Annonce

Bregazzi, P.K. og E. Naylor. 1972. The locomotor activity rhythm of Talitrus saltator (Crustacea, Amphipoda). – Journal of Experimental Biology, 57: 375-391.

Bruns-Strenge, S. og O.L. Lange. 1991: Photosynthetische Primärproduktion der Flechte Cladonia portentosa an einem Dünenstandort auf der Nordseeinsel Baltrum. I. Freilandmessungen von Mikroklima, Wassergehalt und CO2-Gaswechsel. – Flora, 185: 73-97.

Böcher, T.W. 1952. Vegetationsudvikling i forhold til marin akkumulation. I. Korshage ved indløbet til Isefjord. – Botanisk Tidsskrift, 49: 1-32.

Böcher, T.W. 1954. Studies on European calcareous fixed dune communities. – Vegetatio, 4-5: 562-570.

Böcher, T.W. 1975. Strandvegetationen. I Nørrevang, A. og T.J. Meyer, T. J. (red.), Danmarks Natur, 4, s. 205-222. – Politikens Forlag, København.

Böcher, T.W. 1975. Klitvegetationen. I Nørrevang, A. og T.J. Meyer. (red.), Danmarks Natur, 4, s. 252-293. – Politikens Forlag, København.

Børgesen, L.W., S.N. Christensen, I.H.S. Clausen, M.W. Clausen, O.C. Hansen, P.B. Madsen og S. Rehder. 1984. En flora- og faunaundersøgelse i Nordmarken, Læsø. – Københavns Universitet.

Christensen, S.N. 1988. The ability of selected epigeic lichens to colonize bare sand. – Graphis Scripta, 2: 60-68.

Christensen, S.N. 1990: Vegetationsanalyse på Sandflod Hede, Fanø 1990. – Ribe Amtsråd.

Christensen, S.N. og I. Johnsen. 2001. The lichenrich coastal heath vegetation on the isle of Anholt, Denmark – description, history and development. – Journal of Coastal Conservation, 7: 1-12.

Christensen, S.N. og I. Johnsen. 2001. The lichen-rich coastal heath vegetation on the isle of Anholt, Denmark – conservation and management. – Journal of Coastal Conservation, 7: 13-22.

Christiansen, M. Skytte. 1975. Planterne på strandklipper og kystklinter. I Nørrevang, A. og T.J.

Dreisig, H. 1980. Daily activity, thermoregulation, and water loss in the tiger beetle Cicindela hybrida. – Oecologia, 44: 376-389.

Dreisig, H. 1987. Skallingen og Insekterne. – Entomologiske Meddelelser, 54: 3-32

Dreisig, H. 1995. Thermoregulation and flight activity in territorial male graylings, Hipparchia semeale (Satyridae) and large skippers, Ochlodes venata (Hesperidae). – Oecologia, 101: 169-176.

Doody, J.P. 1991. Sand Dune Inventory of Europe. – Joint Nature Conservation Committee. EUCC.

Feilberg, A. og F. Jensen. 1993. Klitter. I Ovesen, C.H. og S. Søgård (red.). Naturplejebogen – en håndbog i pleje af naturområder og kulturlandskab, s. 125-130. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Frederiksen, L., J. Kollmann, P. Vestergaard og H.H. Bruun. 2006. A multivariate approach to plant community distribution in the coastal dune zonation of NW Denmark. – Phytocoenologia, 36: 1-22.

Galløe, O. 1913. Forberedende Undersøgelser til en almindelig Likenøkologi. – Dansk Botanisk Arkiv, 1(3): 1-119.

Galløe, O. 1948. Natural History of the Danish Lichens 7. – Ejnar Munksgaard, København.

Gerlach, A. 1993. Biogeochemistry of nitrogen in a coastal dune succession on Spiekeroog (Germany) and the impact of climate. – Phytocoenologia, 23: 115-127.

Gerlach, A., E.A. Albers og W. Broedlin. 1994. Development of the nitrogen cycle in the soils of a coastal dune succession. – Acta Bot. Neerl., 43(2): 189-203.

Gravesen, P. og P. Vestergaard. 1969. Vegetation of a Danish off-shore barrier island. – Botanisk Tidsskrift, 65: 44-99.

Hakulinen, R. 1966. Über die Wachstumsgeschwindigkeit einiger Laubflechten. – Ann. Bot. Fenn., bind. 3: 167-179.

Hansen, J.M. 1995. En ø’s opståen, kystdannelse og vegetationsudvikling: Naturlige og menneskeskabte landskaber på Læsø. – Geologisk Tidsskrift 1995, hefte 2:1-74.

Hayward, PJ. 1994. Animals of sandy shores. Naturalists’ Handbooks 21. – Richmond Publ. Co.

Henssen, A. & H.M. Jahns. 1974: Lichenes. Eine Einfuhrung in die Flechtenkunde. – Geord Thieme Verlag, Stuttgart.

Heikena, A. 1965. Vegetationstypen der Küstendünen an der östlichen und südlichen Nordsee. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft fur Floristik in Schleswig-Holstein und Hamburg, 13: 1-135.

Hesp, P.A. 1991. Ecological processes and plant adaptions on coastal dunes. – Journal of Arid Environmelts, 21: 165-191.

Jensen, F. 1994. Dune management in Denmark: application of the Nature Protection Act of 1992. – Journal of Coastal Research, 10: 262-269.

Johnsen, P. 1946. The rock-pools of Bornholm and their fauna. – Videnskabelige Meddelelser, 109: 1-53.

Kappel, V., T.G. Rasmussen og J. Waneck. 1997. Danmarks Kyster. Politikens Forlag, København.

Koehler, H. & G. Weidemann. 1992. Bericht über das Projekt Dünenökologie. – Universität Bremen, Fachbereich 2, Studiengang Biologie.

Koehler, H. & G. Weidemann. 1995. Bericht über das Projekt Dünenökologie. – Universität Bremen, Fachbereich 2, Studiengang Biologie.

Lange, O. L., Schulze, E.-D. & Koch, W. 1970. Experimentell-ökologische Untersuchungen an Flechten der Negev-Wüste. II. CO2-Geswechsel und Wasserhaushalt von Ramalina maciformis (Del.) Bory am natürlichen Standort während der sommerlichen Trochenperiode. – Flora 159: 38-62.

Larsen, E.B. 1969. Strandens dyreliv og Klittens dyreliv. I Nørrevang, A. og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur, 4, s. 223-252 og 294-327. – Politikens Forlag, København.

Lewis, J.R. 1964. The Ecology of Rocky Shores. – English University Press.

Lindberg, H. 1944. Okologisch-geographische Untersuchungen zur Insektenfauna der Fel-sentümpel an den Küsten Finnlands. – Acta Zoologica Fennica, 41: 1-178.

Lyneborg, L. 1972. Hvad finder jeg i klit og hede. – Politikens Forlag, København.

McLachlan, A. 1991. Ecology of coastal dune fauna. – Journal of Arid Environments, 21: 229-243.

Mikkelsen, V.M. 1970. Botanik III. Planteøkologi og danske plantesamfund. 3. forøgede udgave. – DSR, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Olsson, H. 1974. Studies on South Swedish sand vegetation. – Acta Phytogeographica Suecica, 60: 1-170.

Ovesen, C.H. og P.Vestergaard (red.). 1994. Danske klitter: Overvågning, forvaltning og forskning. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Packham, J.R. og A.J. Willis. 1997. Ecology of dunes, salt marsh and shingle. – Chapman & Hall, London.

Pedersen, A. 1982. Vegetation of the Wadden Sea islands in Denmark and Schleswig-Holstein. I Dijkema, K.S. og W.J. Wolff (red.). Flora and vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas. Report 9 of the Wadden Sea Working Group, s. 137-165. – Rotterdam.

Petersen, J. 2000. Die Dünentalvegetation der Wattenmeer-Inseln in der sudlichen Nordsee. – Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG, Husum.

Ramkær, K. 1978. The influence of salinity on the establishing phase of rocky shore lichens. – Botanisk Tidsskrift, 72: 119-123.

Ranta, E. 1982. Animal communities in rock pools. – Annales Zoologici Fennici, 19: 337-347.

Ranwell, D.S. 1959. Newborough Warren, Anglesey. I. The dune system and the dune slack habitat. – Journal of Ecology, 47: 571-601.

Ranwell, D.S. 1972. Ecology of salt marshes and sand dunes. – Chapman and Hall, London.

Raunkiær, C. 1889. Vesterhavets øst- og sydkysts vegetation. – Festskrift i anledning af Borchs Kollegiums 200-års jubilæum, s. 313-362.

Raunkiær, C. 1913. Formationsstatistiske Undersøgelser på Skagens Odde. – Botanisk Tidsskrift, 33: 197-243.

Remmert, H. 1960. Der Strandanwurf als Lebensraum. – Z. Morph. Ökol. Tiere, 48: 461-516.

Scott, G.A.M. 1963. The ecology of shingle beach plants. – Journal of Ecology, 51: 517-527.

Skarregaard, P. 1989. Stabilisation of coastal dunes in Denmark. I van der Meulen, F., PD. Jungerius og J.H. Visser (red.). Perspectives in coastal dune management, s. 151-161. – SPB Academic Publishing, Haag.

Søchting, U. og P. Gjelstrup. 1985. Lichen communities and the associated fauna on a rocky sea shore on Bornholm in the Baltic. – Holarctic Ecology, 8: 66-75.

van der Stoel, C.D., W.H. van der Putten og H. Duyts. 2002. Development of a negative plant-soil feedback in the expansion zone of the clonal grass Ammophila arenaria following root formation and nematode colonization. – Journal of Ecology, 90: 978-988.

Vestergaard, P 2001. Geomorphology and vegetation of Danish coastal shingle. I Packham, J. R., R.E. Randall, R.S.K. Barnes, R. S. K. og A. Neal (red.), Ecology and Geomorphology of Coastal Shingle, s. 277-289. – Westbury Academic and Scientific Publishing, Otley.

Vestergaard, P. og V. Alstrup. 2001. Recovery of Danish coastal dune vegetation after a wildfire. – Journal of Coastal Conservation, 7: 117-128.

Warming, E. 1892. Botaniske Exkursioner. 2. De psammophile Formationer i Danmark. – Vidensk. Medd. fra Naturhistorisk Forening i København, s.153-202.

Warming, E. 1897. Exkursionen til Skagen i Juli 1896. – Botanisk. Tidsskrift: 59-112.

Warming, E. 1906. Dansk Plantevækst. 1. Strandvegetationen. – Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København og Kristiania.

Warming, E. 1909. Dansk Plantevækst. 2. Klitterne. – Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København og Kristiania.

Willams, J.A. 1983. The endogenous locomotor activity rhythm of four supralittoral Peracarid crustaceans. – Journal of the Marine Biological Association of the U.K, 63: 481-492.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hans Dreisig, Steen N. Christensen: Litteratur: De eksponerede kyster i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 19. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484905

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk