Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Lynghederne

Oprindelige forfattere BONi, IKS og TR-N

Abrahamsen, S. E. 1972. Danske Gravehvepse. – Natur og Museum, 15, 2. Naturhistorisk Museum, Århus.

Barclay-Estrup P. 1970. The description and interpretation of cyclical processes in a heath community. II. Changes in biomass and shoot production during the Calluna cycle. – Journal of Ecology, 58: 243-50.

Brunsting, A.M.H. og G.W. Heil. 1985. The role of nutrients in the interactions between a herbivorous beetle and some competing plant species in heathland. – Oikos, 44: 23-26.

Annonce

Buchwald, E. og S. Søgaard. 2000. Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk. – Miljø- og Energiministeriet. Skov- og Naturstyrelsen.

Buttenschøn, R.M. 1998. Overblik over hedepleje. I Strandberg, M.(red.). Hedens kultur og natur. – Rhodos, København.

Buttenschøn, R.M. 2001. Status og behov i forbindelse med § 3 arealernes drift og pleje. – Rapport til Wilhjelmudvalget.

Buttenschøn, R.M. og J. Buttenschøn. 2001. Effekten af husdyrgræsning på vegetationen. I Pedersen L.B., R.M. Buttenschøn og T. Secher Jensen (red.). Græsning på ekstensivt drevne naturarealer – Effekter på stofkredsløb og naturindhold. – Park og Landskabsserien nr. 34. Skov & Landskab, Hørsholm.

Bocher T.W. 1970. Hedens vegetation og flora. I: Nørrevang, A og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur 7, s. 118-191. – Politikens Forlag, København:

Chinery, M. 1987. Vesteuropas insekter. – Gads Forlag, København.

Degn, H.J. 1996. Ændringer af vegetationen 1954-1995. Randbøl Hede. Naturovervågning. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 30.

Degn, H.J. 1997. Ændringer i vegetationen på Randbøl Hede 1954-1995. – Flora og Fauna, 103. årg.: 25-46.

Dupont, Y. L. 2005. Hedens blomster og bestøvere – et netværk af samspil. – Naturens Verden, 7/8: 24-31.

Dupont, Y.L. og B. Overgaard Nielsen. 2006. Species composition, feeding specificity and larval trophic level of flower-visiting insects in fragmented versus continuous heathlands in Denmark. – Biological Conservation, 131: 475-485.

Ellenberg, H., H.E. Weber, R. Dull, V. Wirth, W. Werner & D. Paulissen. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa; Scripta Geobotanica XVIII. Göttingen (Goltze Verlag). Verlag Erich Goltze. 2. Auflage.

Emsholm, L. 1992. Hedearealet i Danmark 1991. – Naturovervågningsrapport. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Gimingham, C.H. 1972. Ecology of Heathlands. – Chapman & Hall, London.

Gimingham, C.H. 1975. An Introduction to Heathland Ecology. – Oliver & Boyd, Edinburgh.

Gimingham, C.H. 1985. Age-related interactions between Calluna vulgaris and phytophagous insects. – Oikos, 44: 12-16.

Hansen, V. 1970. Hedens opståen og omfang. I Nørrevang, A og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur 7, s. 9-28. – Politikens Forlag, København.

Hansen, K. 1971. Heden – natur og kultur. – Biologisk Orientering. Gyldendal, København.

Hansen K. 1976. Ecological studies in Danish heath vegetation. – Dansk Botanisk Arkiv, 31, 2.

Jensen, K.-M.V. og B. Overgaard Nielsen. 1985. Overvintringsbiologien hos lyngens bladbille (Lochmaea suturalis Thoms.) (Coleoptera: Chrysomelidae). – Flora og Fauna, 91. årg.: 4-12.

Jensen, T.F. og C. Skøtt. 1980. Danske myrer. – Natur og Museum 20. årg. nr. 1: 1-29. Naturhistorisk Museum, Århus.

Jensen, T.F. 1981. Distribution and density of nests of Myrmica schencki Emery in a sandy heath area in Jutland, Denmark. – Natura Jutlandica, 19: 67-72.

Johansson, M., T. Riis-Nielsen, N. Elmegaard og B. Overgaard Nielsen. 2000. Bille hærger Danmarks heder. – Aktuel Naturvidenskab, hefte 4: 5-7.

Jonassen, H. 1950. Recent pollen sedimentation and Jutland heath diagrams. – Dansk Botanisk Arkiv, 13,7.

Jørgensen, H. 1999. Skov- og Naturstyrelsens Naturplejestrategi. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Mikkelsen V.M. 1980. Planteøkologi og danske plantesamfund. – DSR Forlag, København.

Münster-Swendsen, M. 1970. The nesting beha-viour of the bee Panurgus banksianus Kirby (Hymenoptera, Andrenidae, Panurginae). – Entomologica Scandinavica, 1: 93-101.

Nielsen, B. Overgaard. 1986. Masseangreb af lyngens bladbille (Lochmaea suturalis Thoms.) på danske lyngheder 1900-1984 (Coleoptera: Chrysomelidae). – Entomologiske Meddelelser, 53: 99-109.

Nielsen, M. Gissel. 1974. Number and biomass of worker ants in a sandy heath area in Denmark. – Natura Jutlandica, 17: 93-95.

Nørgaard, E. 1948. Bidrag til danske edderkoppers biologi. I. Lithyphantes albomaculatus (De Geer). – Flora og Fauna, 54. årg.: 1-14.

Odgaard, B.V. 1994. The holocene vegetation history of northern West Jutland, Denmark. – Opera Botanica, 123.

Pedersen, A.Aa. og V. Loeschcke. 2000. Den danske fugleedderkop. – Naturens Verden, 83, 10: 12-21.

Pedersen, E. Torp. 1980. Hedens dyreliv. I Nør-revang, A. og J. Lundø (red.), Danmarks Natur, 7. – Gad, København.

Riis-Nielsen, T., U. Søchting, M. Johansson og P. Nielsen 1991. Hedeplejebogen. De danske heders historie, pleje og udforskning. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Riis-Nielsen, T., I.K. Schmidt, B. Frandsen og T. Binding. 2005. Nørholm Hede. En langtidsundersøgelse af hedens vegetationsudvikling og tilgroning. – Forest & Landscape Research, 35. Skov- og Landskab, Hørsholm.

Schjøtz-Christensen, B. 1965. Biology and population studies of Carabidae of the Corynephoretum. – Natura Jutlandica, 11: 1-173.

Schjøtz-Christensen, B. 1980. Dyrelivet på sandoverdrev. I Nørrevang, A. og J. Lundø (red.). Danmarks Natur, 7. – Gad, København.

Simonsen, V., N. Elmegaard, C. Kjær og B. Overgaard Nielsen. 1999. Gene flow among populations of the leafbeetle species Gastrophysa polygoni and Lochmaea suturalis in Denmark (Coleoptera: Chrysomelidae). – Entomologica Generalis, 23: 271-279.

Strandberg, M. (red.). 1998. Hedens kultur og natur. – Rhodos, København.

Webb, N. 1986. Heathlands. – Collins, London.

Wind, P. og M. Stoltze. 1998. Hedernes naturværdier. I Strandberg, M.(red.). Hedens kultur og natur. – Rhodos, København.

Zillesen, P.G. van Schaick og A.M.H. Brunsting. 1983. Capacity for flight and egg production in Lochmaea suturalis (Col., Chrysomelidae). – Netherlands Journal of Zoology, 33: 266-275.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Boy Overgaard Nielsen, Inger Kappel Schmidt, Torben Riis-Nielsen: Litteratur: Lynghederne i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 19. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484904

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk