Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Livsbetingelser og tilpasninger til livet i det åbne land

Oprindelige forfattere HePet og PMiP

Abrahamsen, Böcher og P. Larsen. 1967. Plantelivet: botanik for seminarier og højere skoler. – P. Haase & Søns Forlag, København.

Andersen, C. 1997. Regnorme. – Natur og Museum, 36. årg., hefte 4. Naturhistorisk Museum, Århus.

Arnold, E.N. og J.A. Burton. 1978. Krybdyr og Padder i Europa. – Gads Forlag, København.

Annonce

Begon, M., J.L. Harper og C.R. Townsend, C.R. 1990. Ecology. Individuals, Populations and Communities. – Blackwell Scientific Publications, Boston, Oxford, London.

Brauns, A. 1968. Praktische Bodenbiologie. – Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Buttenschøn, J. og R.M. Buttenschøn. 1992. Lyngpleje ved kvæggræsning. – Flora og Fauna, 98. årg.: 53-62.

Buttenschøn, R.M. og J. Buttenschøn, J. 2000. Retablering af ferskeng plantesamfund ved ekstensiv græsning belyst ved eksempler fra Mols Bjerge. – Flora og Fauna, 106. årg.: 63-77.

Edwards, C.A. og J.R. Lofty. 1977. Biology of Earthworms. – Chapman and Hall. London. 2nd edition.

Fog, K., A. Schmedes og D. Rosenørn de Lasson. 1997. Nordens Padder og Krybdyr. – Gad, København.

Geiger, R. 1950. Das Klima der bodennahen Luftschicht. – Vieweg, Braunschweig.

Gjelstrup, P. og H. Petersen. 1987. Jordbundens mider og springhaler. – Natur og Museum, 26. årg., hefte 4. Naturhistorisk Museum, Århus.

Grime, J.P 1979. Plant strategies and vegetation processes. – John Wiley & Sons, Chichester.

Grime, J.P. 1980. An ecological approach to management. I Rorison, I.H. og R. Hunt (red.). Amenity Grassland. An ecological perspective. s.13-55. – John Wiley & Sons, Chichester.

Grime, J.P., J.G. Hodgson og R. Hunt. 1988. Comparative plant ecology. – Allen & Unwin, London.

Halberg, K. 1996. Flora og vegetation på naturreservatet Vorsø 1930-1992. – Flora og Fauna, 101. årg.: 79-100.

Hansen, B., J. Jensen og G.S. Mogensen. 1978. Botanical studies in Gammelmose 1960-1977, vegetation and ecology. – Botanisk Tidsskrift, 73: 1-19.

Hansen, J.B. 2000. Mariehøns. – Natur og Museum, 39. årg. Hefte 2. Naturhistorisk Museum, Århus.

Hanski, I., T. Pakkala, M. Kuusari og G. Lei. 1995. Metapopulation persistence of an endangered butterfly in a fragmented landscape. – Oikos, 72: 21-28.

Holm, E. 1977. Bestøvningsbiologi. – Natur og Museum, 18. årg., hefte 4. Naturhistorisk Museum, Århus..

Holmstrup, M. 2002. Strategies for cold and drought tolerance in permeable soil invertebrates. Doctor’s dissertations (Dsc). – National Environmental Research Institute, Silkeborg.

Hopkin, S.P. 1997. Biology of the Springtails. Insecta: Collembola. – Oxford University Press. Oxford.

Hvass, H. 1978. Danmark Dyreverden. 1-3. – Rosenkilde og Bagger.

Jacobsen, N.K. 1989. Physical geographical features of Denmark. I Vestergaard, P. og K. Hansen (red.). Distribution of vascular plants in Denmark, s. 13-23. – Opera Botanica, 96

Kristiansen, S.M. og K. Dalsgaard. 2001. Jordbunden. – Natur og Museum, 40. årg., hefte 4. Naturhistorisk Museum, Århus.

Kubíková, J. og J. Rusek. 1976. Development of xerothermic rendzinas. – Academia, Praha.

Lewis, M.C. 1969. Genecological differentiation of leaf morphology in Geranium sanguineum L. – New Phytologist, 68: 481-503.

Lewis, M.C. 1972. The physiological significance of variation in leaf structure. – Sci. Prog. Oxf., 60: 25-51.

Lomholdt, O. 1975. The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. – Fauna Entomologica Scandinavica. Vol 4, part 1. Scandinavian Science Press Ltd., Klampenborg, Denmark

McNaughton, S.J. 1979. Grazing as an optimization process: grass-ungulate relationships in the Serengeti. – American Naturalist, University of Chicago Press, Chicago.

Natur og Museum, 1951-2004. – Naturhistorisk Museum, Århus.

Nielsen, L.B. 1971. Jordbundsøkologi. – P Haase og Søns Forlag, København.

Nielsen, O.F. 2000. De danske græshopper. – Danmarks Dyreliv, 9. Apollo Books, Stenstrup.

Olsen, C. 1921. Studier over jordbundens brintionkoncentration og dens betydning for vegetationen særlig for plantefordelingen i naturen. – H. Hagerups Boghandel, København.

Pedersen, A. 1962. Det xerotherme floraelement ved de sydlige indre farvande. – Flora og Fauna, 68. årg.: 17-42.

Pedersen, L.B., R.M. Buttenschøn og T.S. Jensen. (red.). 2001. Græsning på ekstensivt drevne naturarealer. Effekter på stofkredsløb og naturindhold. – Forskningscenter for Skov og Landskab. Park- og Landskabsserien, 34: 139-153.

Petersen, H. 1995. Temporal and spatial dynamics of soil Collembola during secondary succession in Danish heathland. – Acta Zool. Fennica, 196: 190-194.

Petersen, H. 1995. Energy flow and trophic relations in soil communities: State of knowledge two decades after the International Biological Programme. I Edwards, C. A., T. Abe og B.R. Striganova. (red). Structure and functioning of soil Communities, s. 111-130. – Kyoto University Press, Japan.

Petersen, H. 2002. General aspects of collembolan ecology at the turn of the millenium. – Pedobiologia, 46: 246-260.

Petersen, H. og P. Gjelstrup. 1987. Response of soil microarthropod populations to temporary reclamation of an old Calluna-Deschampsia heathland. I Striganova,B.R. (red.). Soil Fauna and Soil Fertility, s. 426-430. – Moscow “Nauka”.

Petersen, H. og M. Luxton. 1982. A comparative analysis of soil fauna populations and their role in decomposition processes. – Oikos, 39, side 287-388.

Petersen, L. 1994. Grundtræk af jordbundslæren, 4. udg. – DSR Forlag, København.

Petersen, PM. og P. Vestergaard. 2006. Vegetationsøkologi. – Gyldendal, København.

Påhlsson, L. 1969. Vegetation, microclimate and soil moisture of beechwood and open pasture land on the esker Knivsås, Central Scania. – Oikos, suppl.12: 87-103.

Påhlsson, L. 1974. Influence of vegetation on microclimate and soil moisture on a scanian hill. – Oikos, 25: 176-186.

Raunkiær, C. 1909. Formationsundersøgelse og formationsstatistik. – Botanisk Tidsskrift, 30: 20-132.

Rehfeldt, N. 1999. Vegetation succession after temporary cultivation of a Danish heathland site. – Natura Jutlandica, occasional papers, 1. Naturhistorisk Museum, Århus.

Ricou, G.A.E. 1979. Consumers in meadows and pastures. – I Coupland, R.T. (red.). Grassland ecosystems of the world: analysis of grasslands and their uses. International Biological Programme 18, s. 139-153. – Cambridge University Press, Cambridge.

Satchell, J.E. 1967. Lumbricidae. I Burges, A. og F. Raw (red). Soil Biology. – Academic Press, London and New York.

Skytte, T. 1985. Dyrene og den danske vinter. – Natur og Museum, 24. årg., hefte 4. Naturhistorisk Museum, Århus.

Strong, D.R., J.H. Lawton og R. Southwood. 1984. Insects on Plants. Community Patterns and Mechanisms. – Blackwell Scientific Publications, Oxford.

Torp, E. 1994. Danmarks Svirrefluer. – Danmarks Dyreliv, 6. Apollo Books, Stenstrup.

Troedsson, T. og N. Nykvist. 1973. Marklära och markvård. – Almqvist & Wiksell Läromedel AB, Stockholm.

Truog, E. 1947. Soil reaction influence on availability of plant nutrients. – Proc. Soil Sci. Soc. Am., 11: 305-308.

Weis-Fogh, T. 1947-48. Ecological Investigations on Mites and Collemboles in the Soil. – Natura Jutlandica, 1: 135-277. Naturhistorisk Museum, Århus.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Henning Petersen, Peter Milan Petersen: Litteratur: Livsbetingelser og tilpasninger til livet i det åbne land i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 19. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484901

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk