Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Det åbne lands kulturhistorie

Oprindelig forfatter BFrit

Andersen, S.T., B. Aaby og B. Odgaard. 1983. Environment and Man. Current Studies in Vegetational History at the Geological Survey of Denmark. – Journal of Danish Archaeology, 2: 184-196.

Anomym. 1998. Den danske hede. Rapport fra seminar afholdt på Skarrildhus 21. September 1998. – Skov- og Naturstyrelsen.

Bjørn, C. (red.). 1988. Det danske landbrugs historie 1-4. – Landbohistorisk Selskab, Odense.

Annonce

Bruun, H.H. og R. Ejrnæs. 1998: Overdrev – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Brøndegaard, V.J. 1987: Folk og flora. Dansk etnobotanik I-IV. – Rosenkilde og Bagger, København.

Christensen, Dan C. 1996: Det Moderne Projekt. Teknik & Kultur i Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. – København.

Dalsgaard, Kristian m.fl. (red.). 2000: Mellem hav og hede. Landskab og bebyggelse i Ulfborg herred indtil 1700. – Aarhus Universitetsforlag, Århus.

Emauelsson, Urban. 1988: The relationship of different agricultural systems to the forest and woodlands of Europe. I Salbitano, F. (red). Human influence on forest ecosystems development in Europe, s. 169-178. – Pitagora, Bologna.

Etting, V. (red.). 1995. På opdagelse i kulturlandskabet. – Gyldendal, København.

Fritzbøger, B. 1994. Hovedgårdsdrift: og godsøkonomi: Skinnerup 1616-1660. – Bol og by 2:6, s. 165-203, Landbohistorisk selskab.

Fritzbøger, B. 1996. Landskabshistorie, økologi og kildekritik. – Fortid og nutid 1996, 3: 254-270.

Fritzbøger, B. 2002. Bag hegnet. Historien om levende hegn i det danske landskab. – Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger, Give.

Fritzbøger, B. 2004 (2. udg.). Det åbne lands kulturhistorie gennem 300 år. – Forlaget biofolia, København.

Grau Møller, P. m.fl. (red.) 2002. Foranderlige landskaber. Integration af natur og kultur i forvaltning og forskning. – Syddansk Universitetsforlag, Odense.

Hansen, C. Rise og A. Steensberg. 1951. Jordfordeling og Udskiftning, Undersøgelser i tre sjællandske Landsbyer. – Munksgaard, København.

Hels, T. m.fl. (red.). 2001. Grænser i landskabet. – Odense Universitetsforlag, Odense.

Henningsen, P. 1995. Hedens hemmeligheder. Livsvilkår i Vestjylland 1750-1900. – Overgaard Bøger, Viborg.

Hellesen, J.K. og O. Tuxen (red.). 1988. Historisk Atlas Danmark. – Gads Forlag, København.

Hjorth Caspersen, O. 2002. Implementation of Landscape Ecological Methods to GISbased Procedures for Land Use Analysis and Decision Support in Rural Areas. – Forest & Landscape Research, 32.

Hoff, A. 1997. Lov og landskab. Landskabslovenes bidrag til forståelsen af landbrugs- og landskabsudviklingen i Danmark ca. 900-1250. – Aarhus Universitetsforlag, Århus.

Jensen, J. 2001. Danmarks oldtid 1-2. – Gyldendal, København.

Jensen, K.M. og A. Reenberg. 1986. Landbrugsatlas Danmark. – Det kongelige danske Geografiske Selskab, København.

Jensen, S.P 1985. Træk af udviklingen i landbrugsproduktionen gennem 200 år. – Tidsskrift for Landøkonomi 1985, 4: 273-290.

Jensen, S.P. 1992. Udviklingen i landbrugsjordens produktivitet gennem nyere tid, I Bjørn, C. m.fl. (red.). Marginaljorder i fortid, nutid og fremtid, s. 105-123. – Odense Universitetsforlag, Odense.

Johansen, H.C. 2002. Danish Population History 1600-1939. – University Press of Southern Denmark, Odense.

Kampp, Aa.H. 1959. Landbrugsgeografiske studier over Danmark. – Københavns Universitets Geografiske Institut, København.

Kjærgaard, T. 1991. Den Danske revolution 1500-1800. En økohistorisk tolkning. – Gyldendal, København.

Lange, J. 1994. Kulturplanternes indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-tallet. – Jordbrugsforlaget, København.

Larsen, S.N. og T. Vikstrøm (red.). 1995. Ferske enge – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Odgaard, B. 1994. The Holocene vegetation history of northern West Jutland, Denmark. – Opera Botanica, 123.

Olsen, O. (red.). 1988. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, 1-14. København.

Porsmose, E. 1981. Den regulerede landsby. Studier over bebyggelsesudviklingen på Fyn i tiden fra ca. 1700 til ca. 1000 e. Kr. fødsel. – Odense Universitetsforlag, Odense.

Ravn, H. 2000. Havetid. Den almindelige Danske have – kulturhistorisk set. – Langelands Museum.

Solvang, G. 1992. Økologisk tilpasning i et vadehavssamfund – Rømø. – Bol og by 1992, 1-2: 152-172

Stenak, M. 2005. De inddæmmede landskaber. En historisk geografi. – Landbohistorisk Selskab, Odense

Stoklund, B. 2000. Bondefiskere og standsiddere. Studier over de store sæsonfiskerier 1350-1600. – Landbohistorisk Selskab, Odense.

Vellev, J. 1993. Saltproduktion på Læsø, i Danmark og i Europa. Hikuin, 18: 7-108

Vestergaard, P. (red.). 2000. Strandenge – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Worsøe, E. 1986. Høenge og engdrift i Danmark før udskiftningen. – Flora og fauna, 92. årg.: 35-48.

Worsøe, E. 1987. Overdrev og græsning i Danmark før udskiftningen. – Flora og fauna, 93. årg.: 15-19.

Aaby, B. 1990. Geologi og mosedannelse i Store Vildmose området. Landet og loven. Tilegnet Viggo Nielsen på 70-årsdagen 25. januar 1990, s. 145-151. – Miljøministeriet.

Aaby, B. 1994. Skovene i forhistorisk tid. – Bol og by 1994, 1: 26-50.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Bo Fritzbøger: Litteratur: Det åbne lands kulturhistorie i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 19. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484900

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk