Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Det åbne lands fremtid

Oprindelig forfatter PAGG

Agger, P. 1988. Dyrenes Danmark. – Gyldendal, København.

Agger, P., J. Baagøe, O. Hamann, J. Primdahl. 2000. Dansk naturpolitik – visioner og anbefalinger. Vismandsrapport 2000. – Naturrådet.

Agger, P., P. Christensen, A. Reenberg og B. Aabye. 2002. Det fede land. Vismandsrapport 2002. – Naturrådet

Annonce

Agger. P., J. Primdahl, E.H. Petersen og K.B. Andersen (red). 1999. Natur og landbrug. – Temarapport nr. 1. Naturrådet.

Agger, P., A. Reenberg, J. Læssøe og H.P Hansen (red.). 2002. Naturens værdi – vinkler på danskernes forhold til naturen. – Gads Forlag, København.

Asbirk, S. (red.). 1992. Naturen på landet. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Brandt, J., E. Holmes og P. Skriver. Urbanisation of the countryside – problems of interdisciplinarity in the study of rural landscape development (i trykken).

Brusewitz, G. og L. Emmelin. 1995. Det föränderliga landskapet – utveckling och framtidsbilder. – LT’s Förlag, Stockholm.

Burgess, R., M. Carmona og T. Klostee. 1997. The Challenge of Sustainable Cities – Neoliberalism and Urban Strategies in Developing Countries. – Zed Books.

Børsch, H. og A.E. Israelsen (red). 2001. En ny tids landbrug. visioner og perspektiver for EU’s landbrugspolitik. – Landbrugets oplysnings- og kursusvirksomhed.

Ejrnæs R., J.P. Berthelsen og J. Fredshavn. 1998. Naturen og landbruget. – Tema-rapport fra DMU, 20.

Fritzbøger, B. 1998. Det åbne lands kulturhistorie. – DSR Forlag, København.

Groth, N.B. m.fl. 1998. Arealanvendelsen I Danmark 1995-2025. – By- og Landsplanserien nr. 2. Forskningscenter for Skov og Landskab.

Institut for Miljøvurdering. 2002. Evaluation of the ”Global Environment Outlook – 3” report by UNDP. Environmental Assessment Institute. www.imv.dk.

Jensen, E.S., H.Vejre, S.H. Bügel og J. Emanuelsson (red.). 2002. Visioner for fremtidens jordbrug. – Gads Forlag, København.

Kjærgaard, T. 1996. Den danske revolution, 1500-1800. En økohistorisk tolkning. 2. udg. – Gyldendal, København.

Landboforeningerne. 2002. Dansk landbrug 2010 – udviklingsscenarier – Miljø, Struktur, Liberalisering. – Landboforeningerne.

Madsen, A.B.,V. Simonsen, C. Pertoldi og V Loeschcke. 2002. Barrierer i landskabet – betyder de noget for de vilde dyr? – Temarapport fra DMU 40.

OECD. 1999. Environmental performance reviews Denmark.

Prip, C., P. Wind og H. Jørgensen (red.). 1995. Biologisk mangfoldighed i Danmark – status og strategi. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Rasmussen, L.M. og K. Lauersen. 2000. Fugle i Tøndermarsken – bestandsudvikling og landbrug. – Tema-rapport fra DMU 35.

Reenberg, A, B. Aaby, P. Agger og P. Christensen. 2003. Wilhjelm+1 – Status-konference om naturpolitikken i 2002. – Naturrådet.

Stoltze, M. 1998. Hvordan står det til med naturen? – Tema-rapport fra DMU. 22.

UNEP. (2005). Synthesis Geo-3, Global Environmental Outlook 3 – past, present and future perspectives. UNEP/Earthscan. www.unep.org.

Wilhjelmudvalget. 2001. En rig natur i et rigt samfund.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Peder Agger: Litteratur: Det åbne lands fremtid i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 19. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484899

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk