Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Mønstre i det åbne land

Oprindelig forfatter HAds

Adsersen, H. og P. Mølgaard. 2003. Floraen på Isefjordens småholme i øbiogeografisk belysning. – Flora og Fauna, 109, årg.: 71-79.

Anonym. 2004.Håndbog i plantedyrkning. – Landbrugsforlaget

Asbirk, S. og S. Søgaard (red.). 1991. Rødliste 90. Særligt beskyttelseskrævende planter og dyr i Danmark. – Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen

Annonce

Böcher, T.W. 1970. Flere kapitler i Nørrevang, A.og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur bd. 7. Politikens Forlag, København.

Bruun, H.H. og R. Ejrnæs. 1998. Overdrev – en beskyttet naturtype. – Gads Forlag, København.

Clements, F.E. 1916. Plant succession: analysis of the development of vegetation. – Publications of the Carnegie Instition, Washington.

Dybbro, T. 1976. De danske ynglefugles udbredelse. – Dansk Ornitologisk Forening, København

Fog, K. 1993. Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr. – Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen.

Fog, K. 1997. Økologi – en grundbog. – Gads Forlag, København.

Grell, M.B. 1998. Fuglenes Danmark. – Gads Forlag og Dansk Ornitologisk Forening, København

Hamann, O., J. Baagøe, I.R. Weidema og P. Andersen-Harild. 2001. Invasive arter og GMOer. Nye trusler mod naturen. – Temarapport nr. 1, 2001. Naturrådet.

Jacobsen, A.S. og R. Ejrnæs. 2003. Undersøgelse af Rynket Roses (Rosa rugosa Thunb.) invasion af kyster på Mols og Ebeltofthalvøen i Danmark. – Flora og Fauna, 110. årg.: 13-22.

Jenny, H. 1941. Factors of soil formation. – McGraw-Hill, New York

Køie. M. 1969. Planternes levevilkår-økologi. I Nørrevang, A. og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur 2. – Politikens Forlag, København..

Larsen, S.N. og T. Vikstrøm. 1995. Ferske enge – en beskyttet naturtype. Gads Forlag, København.

Major, J. 1951. A functional, factorial approach to plant ecology. – Ecology, 32: 392-412

McArthur, R. og E.O. Wilson. 1967. The Theory of Island Biogeography. – Princeton University Press

Odum, E.P. 1971. Fundamentals of Ecology, Third edition. – W.B.Saunders Company, Philadelphia

Pedersen, A. 1961. Planter med nordlig udbredelse i Jylland. – Flora og Fauna, 67. årg.: 26-47.

Pedersen, A. 1962. Det xerotherme floraelement ved de sydlige indre farvande. Flora og Fauna, 68. årg.: 17-42.

Randløv, M.B. 2007. Det invasive vadegræs Spartina anglica i Stavns Fjord, Samsø – et forvaltningsmæssigt perspektiv. Specialerapport. – Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Rasmussen, J.B. 2004. Beskyt den vilde flora langs kysterne. Rynket Rose og andre indførte planter udrydder oprindelige og værdifulde plantesamfund. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet.

Sand-Jensen, K. 2000. Økologi og biodiversitet. Gads Forlag, København.

Stoltze, M. og S. Pihl (red.). 1998. Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. – Miljø- og Energiministeriet,. Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

Stoltze, M. og S. Pihl (red.). 1998. Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. – Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

Vestergaard, P. 2000. Strandenge – en beskyttet naturtype. Gads Forlag, København.

Vestergaard, P. og K. Hansen, K. (red.). 1989. Distribution of vascular plants in Denmark. – Opera Botanica, 96.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Henning Adsersen: Litteratur: Mønstre i det åbne land i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 19. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484898

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk