Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Pattedyr

Oprindelig forfatter HBaa

Aaris-Sørensen, K.1998. Danmarks forhistoriske dyreverden. 3. udg. – Gyldendal, København.

Ahlén, I. og H.J. Baagøe. 1999. Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe. Experiences from field identification, surveys, and monitoring. – Acta Chiropterologica, 1: 137-150.

Asferg, T. 1991. Rovdyr. I Muus, B. (red.). Danmarks pattedyr, 2. – Gyldendal, København.

Annonce

Asferg, T. og A.B. Madsen. 2000. Danmarks små mårdyr. – Natur og Museum, 39. årg., hefte 4. Naturhistorisk Museum, Århus

Asferg, T. og M. Ujvári. 2003. Katten. – Natur og Museum, 42. årg., hefte 1. Naturhistorisk Museum, Århus.

Baagøe, H.J. 1991. Spidsmus og Flagermus. I Muus, B. (red.): Danmarks Pattedyr 1. – Gyldendal., København.

Baagøe. H.J. 1996. Byens Flagermus. – NATURLIGVIS – Naturvidenskabelig Forskning fra Københavns Universitet, s. 6-8.

Baagøe, H.J. 1998. Flagermus i huset. – Dyrenes Beskyttelse i samarbejde med Zoologisk Museum; Københavns Universitet, og Energi- og Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Baagøe, H.J. 2001. Danish bats (Mammalia: Chiroptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence, and abundance. – Steenstrupia, 26,1: 117.

Baagøe, H.J. og I. Ahlén. 2001. Dværgflagermusen opsplittet i to arter. – Flora og Fauna, 107. årg.: 47-52.

Baagøe, H.J. og T. Secher Jensen (red). 2007. Dansk Pattedyratlas. Gyldendal, København.

Ejrnæs, R., J.P. Bertelsen og J. Fredshavn. 1998 Naturen og landbruget. – TEMA-rapport fra DMU nr. 20. Miljøministeriet.

Hammershøj, M. 2004. Population ecology of free-ranging American mink Mustela vison in Denmark. Ph.D.-afhandling. – Københavns Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser.

Hammershøj, M. og A.B. Madsen. 1998. Fragmentering og korridorer i landskabet.- en litteraturudredning. – Faglig rapport fra DMU, nr. 232.

Hansen, K. 1991. Hare. I Muus, B. (red.). Danmarks Pattedyr, 1. – Gyldendal, København.

Hansen, K. og P Hartmann. 1994. Unge harer i jagtudbyttet. En indikator for bestandens tilstand. – Faglig rapport fra DMU, nr. 125.

http://vildtudbytte.dmu.dk Den danske Vildtudbyttestatistik. Danmarks Miljøunderrsøgelser. DMU

Jedrzejewska, B. & W. Jedrzejewski, W. 1998. Predation in Vertebrate Communities – The Bialowieza Primeval Fotrest as a Case Study. – Ecological Studies, 135: 224-248. Springer-Verlag, Berlin & Heidelberg.

Jensen, B. 1993. Nordens pattedyr. – Gads Forlag, København.

Jensen, T.S. 1993. Mus, rotter og spidsmus. – Natur og Museum, 32 årg., hefte 3. Naturhistorisk Museum, Århus.

Jensen. T.S. og T. S. Hansen. 2003. Biodiversitet og biotopfordeling af småpattedyr i det åbne land. – Flora og Fauna, 109. årg.: 9-21.

Jensen, B. og D.M. Sequeira. 1978. The diet of the Red Fox (Vulpes vulpes L. in Denmark. – Danish Review of Game Biology, 10 (8).

Kleist, M.H. 1995. Haren. Natur og Museum, 34. årg., hefte 1. Naturhistorisk Museum, Århus.

Laursen, L.S. 2002. Identifikation, kvantificering og sammenligning af føden hos landræve og byræve i Danmark. Specialerapport. – Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

Laursen, L.S. 2006. Katten som rovdyr – en analyse af fødevalg hos katte med adgang til det åbne land. Dyrenes Beskyttelse i samarbejde med Zoologisk Museum.

Lodal, J. 1991. Muldvarp. I Muus, B. (red.). Danmarks Pattedyr, 1. – Gyldendal, København.

Lund. M. 1991. Musene. I Muus, B. (red.). Danmarks Pattedyr, 1. Gyldendal, København.

Madsen, A.B. og T. Asferg. 2002. Grævlingen. – Natur og Museum, 41 årg., hefte 4. Naturhistorisk Museum, Århus.

Madsen, S.A., A.B. Madsen og M. Elmeros. 2002. Seasonal food of badgers (Meles meles) in Denmark. – Mammalia, 66: 341-352.

Madsen, A.B., P. Simonsen, C. Pertoldi og V.Loeschke. 2002. Barrierer i landskabet – Betyder de noget for de vilde dyr? – TEMArapport fra DMU nr. 40. Miljøministeriet.

Meier, S.B, 2005. Minken (Mustela vison) i de danske havnemiljøer og havnens potentiale som spredningscenter for mink. Specialerapport. – Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

Møhring-Jensen. J. 1995. Adfærd og hierarki samt areal- og habitatudnyttelse hos harer, Lepus europaeus. Specialerapport. – Odense Universitet.

Pagh, S. 1996. Ræven. Natur og Museum. – Natur og Museum. 35 årg., hefte 1. Naturhistorisk Museum, Århus.

Sørensen, V. 1996. Husmåren i Danmark. Status, forekomst og tilpasning til bebyggelse. Specialerapport. – Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

Ujvári. M. 1999. Projekt „landkat“. – Rapport udgivet af Dyrenes Beskyttelse.

Walhovd, H. 1991. Pindsvin. I Muus, B. (red.). Danmarks Pattedyr, 1. – Gyldendal, København.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hans Baagøe: Litteratur: Pattedyr i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 19. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484894

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk