Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Naturen i bylandskabet

Oprindelige forfattere PAGG, Grell og SiNL

Bech-Andersen. 2001. Indeklima og skimmel. – Hussvamp Laboratoriets Forlag.

Biering, B., M.S.Jørgensen, H.S.Madslund, A.Tvevad og P. Agger. 1987. Byøkologi. – Institut for Miljø, Teknologi og Samfund. Roskilde Universitetscenter.

Bruun, H.H., M. Erneberg og H.P. Ravn. 2003. Kæmpe-bjørnekloens indvandringshistorie i Danmark. – Urt, 27. årg.: 43 – 49.

Annonce

Børgesen, L. og J. Thomsen. 1989. Flora på byggegrund ved Universitetsbiblioteket 2 (UB 2). – Urt, 13. årg.: 17-21

Calov, G. og A. Odgaard. 1997. Opformering og udsåning af vilde urter. – Urt, 21.årg.: 116-120.

Calov, G. 2001. Floraforfalskning – introduktion af planter. I Invasive arter og GMOer – nye trusler mod naturen. – Temarrapport nr. 1, Naturrådet, København.

Chiney, M. 1993. Vesteuropas insekter. – Gads Forlag, København.

Dahl, Ø., S.N. Larsen, U.V. Andersen, H. Lynghus, O. Hæstrup, PJ. Jeppesen og D.W. Jørgensen (red.). 1997. Projekt bynatur. – Cowi;

Dybbro & Haastrup; Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Delling, D. 2000. Bynatur. I Holten-Andersen, J., H.S. Christensen, T.N. Pedersen, T.N. og S. Manninen (red.). Dansk naturpolitik – viden og vurderinger. – Temarapport nr. 1. Naturrådet.

Dissing, H. 1981. Uskadelige hus-svampe. – Urt, 5. årg.: 14-16

Gerell, R. 1982. Faunavård i stadsmiljö. – Statens Naturvårdsvärk. Rapport 1622.

Gilbert, O.L. 1991. The Ecology of Urban Habitats. – Chapman & Hall, London.

Goode, D.A. 1989. Urban Nature Conservation in Britain. – Journal of Applied Ecology, bind 26: 859-873.

Grell, M.B. 1998. Fuglenes Danmark. – Gads Forlag, København.

Hovedstadens Udviklingsråd. 2003. Beretning: Regionplan 2005. – København

Hovedstadsrådet. 1988. Naturen og byen. Miljøplanlægning i hovedstadsregionen. – København.

Jacobsen, E.M. 1995. Byfugles bestandsændringer og – tætheder 1976-1994, belyst ved hjælp af punkttællinger. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 89: 111-118.

Jacobsen, E.M. 1992. Overvågning af fuglelivet i byområder 1991. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Jensen, T.S. 1993. Mus, rotter og spidsmus. – Natur og Museum, 32. årg. Naturhistorisk Museum, Århus.

Johansen, B.T. 2002. Vinterforekomst af Munk Sylvia atricapilla i Danmark. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 96: 67-74.

Johansen, B. m.fl. 1999. Hvad du selv kan gøre for byens natur og fugleliv – med forslag til lokale grønne aktiviteter. – Dansk Ornitologisk Forening.

Jørgensen, M. 1991. Fuglelivet på indre Vesterbro 1991. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Larsen, K. 1992. Planter på indre Vesterbro 1992. – Parkafdelingen, Stadsingeniørens Direktorat og Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Larsen, S.N. 1998. Det grønne spor. – Urt, 22. årg.: 22-26

Lilleør, O. 2000. Ynglende måger på hustage i Århus og det øvrige Danmark. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 94: 149-156.

Madslund, H.S. og J. Pape (red.). 1991. Naturen i byen – planlægning, pleje og udvikling. – Miljøministeriet, Planstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen.

Meltofte, H. og J. Fjeldså. 2003. Fuglene i Danmark. – Gyldendal, København.

Meyer, O.E. 2001. Dyr i byen. – Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

Muus, B. (red.). 1993. Danmarks pattedyr. – Gyldendal, København.

Nørrevang, A. og J. Lundø (red.). 1981. Det bebyggede land. Danmarks natur, bind. 9. – Politikens Forlag, København.

Nordisk Ministerråd. 1995. Nordiske storbyers økologi. – TemaNord 1995: 536.

Olsen, S. 1986. Storbyens pattedyr. – Skarv, Holte.

Petersen, B.V. 2000. Årets fund fra Jylland 1999. – Urt, 24. årg.: 10-20.

Press-Kristensen Dybro, K. Haastrup og S. Trapp. 2003. Fytoremediering: Tre illustrative eksempler. Vand og Jord, 10.

Rehfeldt, N. 1990. Byens natur. – Natur og Museum, 29. årg. Naturhistorisk Museum, Århus.

Sandermann Olsenm, S.E. og J. Lange, 1981. Plantelivet. I Nørrevang, A. & J. Lundø (red.). Danmarks Natur 9. – Gads Naturforum, København.

Skovgaard, F. 1986. Indslæbte planter i København. – Urt, 10. årg.: 105-111.

Skytte, T. 1999. Husets skadedyr og svampe. – Natur og Museum, 38. årg. Naturhistorisk Museum, Århus.

Surkopp, H. og R.Wittig. 1993. Stadtokologie. – Fischer Verlag, Stuttgart.

Wind, P. og J.C. Schou. 1994. Russisk Star (Carex praecox) fundet i Danmark. – Urt, 18: 115-120.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Peder Agger, Michael Borch Grell, Signe Nepper Larsen: Litteratur: Naturen i bylandskabet i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 20. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484893

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk