Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Indlandshederne

Oprindelig forfatter IJoh

Indlandshederne er helt overvejende opstået som følge af opdyrkning af et oprindelig skovdækket landskab på sandet jordbund, se kapitlet Det åbne lands kulturhistorie og kapitlet Lynghederne. Mange steder betød opdyrkningen en så kraftig udpining af jorden, at især hedelyng in vaderede landbrugsarealerne, efterhånden som dyrkningen blev opgivet.

I dag truer eutrofiering med næringssalte de sidste rester af indlandshederne. Flere steder ser man hedernes vegetation skifte fra lyngheder til græsheder. Græsserne er bedre til at udnytte den større tilførsel af næringssalte, mens hedelyngens raffinerede tilpasning til de karrige vækstbetingelser på hedejorden har mistet sin betydning. Den kritiske grænse, tålegrænsen (boks 14-2), for hedens oprindelige planter er overskredet.

Vil vi bevare de sidste rester af indlandsheden, skal der altså sættes stærkt ind over for den vidtspredte luftforurening med næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Også den ovenfor omtalte indvandring af selvsåede nåletræer truer indlandshedernes lysåbne plantesamfund.

Annonce

Boks 14-2. Tålegrænser

Når koncentrationen af et stof i luften bliver så høj, at stoffet skader planter, er koncentrationen kritisk. Hvis belastningen med et stof, der stammer fra luftforurening bliver så stor, at økosystemet ikke længere kan omsætte eller tolerere stoffet, uden at der sker funktionelle eller strukturelle ændringer af økosystemet, er økosystemets kritiske belastning med stoffet overskredet.

Tålegrænsen er en fælles betegnelse for kritisk koncentration og kritisk belastning. Figur 14-12 viser, i hvor høj grad tålegrænserne er overskredet på danske naturarealer.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Ib Johnsen: Indlandshederne i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 10. april 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484793

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk