Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Det åbne lands økosystemer har meget forskellig produktivitet

Oprindelig forfatter HAds

Amerikaneren E. Odum lagde stor vægt på produktivitetsforhold i sin successionsteori. Efter hans opfattelse var der et generelt mønster i succession: Den går i retning af en situation, hvor økosystemet forbruger hele den årlige produktion af plantebiomasse (primærproduktionen), eller med andre ord hvor systemets samlede primærproduktion er lige så stor som den samlede respiration. Han anskueliggjorde sine tanker ved at afbilde forskellige økosystemtyper i et koordinatsystem, hvor respirationen blev afsat ud ad x-aksen, mens primærproduktionen blev afsat ud af y-aksen.

I figur 15-1 er forskellige økosystemer fra det danske åbne land afbildet i et sådant koordinatsystem. Der er også vist et par skovtyper, som må forventes at være klimaksvegetation, hvis menneskets aktiviteter indstilles. Figuren giver indtryk af, hvilke økosystemer der har høj produktivitet, og af, hvor langt væk de enkelte typer er fra en ligevægtssituation. De naturlige systemer ligger nærmest på den linje, hvor produktion = respiration, mens de systemer, der dannes ved naturlig eller menneskeskabt forstyrrelse ligger længere væk fra linjen. Se også boks 15-2.

Annonce

Figur 15-1.

NID-3-885.png

FIGUR 15-1. Placeringen af forskellige økosystemtyper i forhold til deres respiration og fotosyntese. Bemærk, at alle naturlige økosystemer ligger tæt på linjen, hvor de to processer er lige store. Naturlige systemer (markeret med grøn skrift) er næsten i energibalance. Landbrugsområderne ligger over linjen (der skal jo være et produktionsoverskud til os), og lokaliteter, der er forurenet med organisk affald under nedbrydning, ligger under linjen. Man har ment, at økosystemer under naturlig succession ville nærme sig linjen, hvor fotosyntese og respiration er lige store. Akserne viser kuldioxidmængden pr. m2 pr. år, altså størrelser, der kan måles. Imidlertid er det i praksis vanskeligt at måle fotosyntese og ånding hver for sig – og for at være meningsfyldt må den tidsperiode, inden for hvilken man måler, strække sig over et år. Ill.: Jørgen Strunge.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Henning Adsersen: Det åbne lands økosystemer har meget forskellig produktivitet i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 15. september 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484848

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk