Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Arterne flytter sig inden for - og fra og til - det åbne land

Oprindelig forfatter HAds

Fragmenteringen, der skaber det rumlige mosaikmønster, og de ændringer af de enkelte fragmenters natur, som fremkalder kalejdoskopeffekten, gør, at artsudskiftninger ofte sker hurtigt. Hvis denne dynamik består i, at arterne flytter rundt imellem lokale fragmenter, betyder det ikke så meget for det samlede biogeografiske mønster. Der kendes dog mange eksempler på, at arter ikke blot er forsvundet fra enkelte eller mange fragmenter i landskabet, men også på, at de er uddøde i landet som helhed.

Vi har et moralsk – og siden tiltrædelse af Rio-konventionen og EU’s habitatdirektiv også et retsligt – ansvar for, at alle arter, der naturligt findes i landet, overlever. Mange af de naturtyper, der er sparsomt til stede eller truet af fragmentering eller udnyttelse, er under en vis lovbeskyttelse. Det gælder vådområder, overdrev, heder, ferske og salte enge, og de kan ikke uden videre udnyttes eller forstyrres. sigtet med dette er dels at undgå lokal forarmning af eller nedgang i antallet af disse naturtyper, som i forvejen hver især kun dækker i størrelsesordenen 1-2 % af landets areal – og dels at bevare den naturlige biodiversitet på landsplan.

 FIGUR 15-11. Levesteder for danske karplanter tilknyttet lysåbne naturtyper. Mange arter findes i flere af naturtyperne, derfor er summen af procenttallene større end 100 %.

FIGUR 15-11. Levesteder for danske karplanter tilknyttet lysåbne naturtyper. Mange arter findes i flere af naturtyperne, derfor er summen af procenttallene større end 100 %.

Om denne beskyttelse er tilstrækkelig, er et åbent spørgsmål, som kun undersøgelser i felten kan give svaret på. Disse undersøgelser må tage udgangspunkt i biogeografisk kortlægning af arternes udbredelse. For de bedst undersøgte organismetyper – fugle, padder, højere planter og visse iøjnefaldende insekter som sommerfugle og guldsmede – har man godt overblik over, hvor mange naturligt forekommende arter, der er på landsplan, og hvorledes de er fordelt på naturtyper. Figur 15-11 viser, hvorledes situationen er for karplanterne i det åbne land.

Annonce

For at få viden om udbredelserne på lokalt plan kræves velplanlagte, systematiske undersøgelser af hele landet – såkaldte atlasundersøgelser. De er gennemført for fuglenes, pattedyrenes og paddernes vedkommende, og de er ved at blive gennemført for planternes vedkommende. De fleste af disse undersøgelser er iværksat på initiativ af naturhistoriske interesseorganisationer, og selv om den offentlige miljøadministration udviser stor interesse, udføres feltarbejdet hovedsageligt af frivillige, men meget kyndige amatører, til dels finansieret af private fonde.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Henning Adsersen: Arterne flytter sig inden for - og fra og til - det åbne land i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 24. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484834

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk