Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Det åbne lands udvikling

Oprindelig forfatter PAGG

Hvordan kommer de fire omtalte hovedtendenser – urbaniseringen, globaliseringen, miljøets krise og statens krise – så til udtryk i det åbne land set med landbrugets, bysektorens, naturforvaltningens og befolkningens briller?

Landbruget og EU

Fra 1990 til år 2000 faldt jordbrugsarealet med 5 %. Frem til 2010 forventes afgivelsen at øge til knap 6 %. Forholdet mellem landbrugsarealet og naturarealet er mere komplekst. Overvejende har der her været tale om, at naturarealer og halvnaturarealer er taget ind til landbrug. Men nu er forholdet ved at vende. Læs videre ...

Landbrugsudviklingen

Den igangværende koncentrering og specialisering af produktionen med de stordriftsfordele, det indebærer, vil efter alt at dømme fortsætte, også med hvad det kan indebære for konkurrencen og kvaliteten af produkterne. Læs videre ...

Annonce

Byen

Det er landbruget, der er og formentlig fortsat vil være den sektor, der afgiver arealer til nye funktioner. På grund af By- og Landzoneloven fra 1970, som primært rettede sig mod at re gulere byernes vækst og sommerhusudbygningen, var det i en lang periode muligt at fastholde landbrugets monopol på det åbne land. Men i stigende grad har andre brugerinteresser presset sig på. Læs videre ...

Naturforvaltningen

Naturforvaltningen har været inde i endnu mere omfattende forandringer end landbruget og byfunktionerne. Det var landbrugets intensivering, opsvinget i befolkningens forbrug og den dermed forbundne forurening i 1960'erne, der for alvor satte gang i miljødebatten og dermed også i diskussionen om naturens tilstand og forvaltning. Læs videre ...

Befolkningen

Endnu et sted, hvor man kan tage bestik af den kommende udvikling, er de skift, der kan iagttages i befolkningens holdninger til natur og landskab. Dette bliver hurtigt til en diskussion med naturpolitiske over- og undertoner. Det er da også tydeligt en arena for den politiske kamp, som dog forbigås her. Læs videre ...

Referér til denne tekst ved at skrive:
Peder Agger: Det åbne lands udvikling i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 25. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484881

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk