Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Bogens medarbejdere

Oprindelig forfatter KSJe

Dorte Bekkevold er ph.d. i biologi og arbejder som seniorforsker ved Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU-Aqua). Hun arbejder med at beskrive og forstå fordelingen af genetiske ressourcer hos fisk i de ferske vande og i havet, samt at udvikle metoder til genetisk sporbarhed til anvendelse ved genopretning og forvaltning af lokale fiskebestande.

Søren Berg er biolog og seniorforsker ved Institut for Akvatiske Ressourcer ved Danmarks Tekniske Universitet. Har arbejdet med en bred vift af emner omkring fiskene i vore ferske vande og deres forvaltning, herunder bl.a. søernes fisk, deres biologi og adfærd samt sammenhængen mellem fiskebestand og miljøtilstand i søer.

Kirsten Seestern Christoffersen er biolog, ph.d. og professor i ferskvandsøkolog på Biologisk Institut, Københavns Universitet. Arbejder især med de ferske vandes fødekædestrukturer i tempererede og arktiske områder.

Annonce

Michael M. Hansen er ph.d. og dr.scient. i biologi og arbejder som professor ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Han er evolutionsbiolog og populationsgenetiker og arbejder især med problemstillinger om, hvorledes fiskebestande er genetisk tilpassede det miljø, de lever i, og hvorledes menneskeskabte miljøændringer påvirker deres fremtidige genetiske sammensætning.

Kaj Sand-Jensen er professor ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Biologisk Institut, Københavns Universitet og tidligere professor i planters fysiologi og økologi ved Århus Universitet. KSJ er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og afgående formand for Selskabets udvalg for offentlig formidling. KSJ forsker i mange aspekter vedrørende planters økologi og fysiologi, biodiversiteten og den samlede stofomsætning i vandløb, søer, damme og vådområder.

Claus Lindegaard er biolog og er nu lektor emeritus ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium. Han har især arbejdet med smådyrene og deres betydning for omsætningen i både vandløb og søer.

Einar Eg Nielsen er ph.d. i biologi og arbejder som professor ved Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU-Aqua). Han er populationsgenetiker og arbejder med hvordan genetiske metoder kan anvendes til forvaltning og bevaring af fiskebestande

Finn Sivebæk er biolog og arbejder ved DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi. Her arbejder han især med fiskepleje i vandløb og søer. Han er redaktør på www.fiskepleje.dk.

Christian Skov er biolog, ph.d. og lektor ved Institut for Akvatiske Ressourcer ved Danmarks Tekniske Universitet. Har arbejdet med en række emner indenfor biologi og forvaltning af fiskebestande i søer f.eks. fiskens betydning for de trofiske sammenhænge, fiskenes sæsonmæssige rumlige fordeling og aktivitet samt rovdyr-byttefisk interaktioner.

Jørgen Strunge er billedkunstner og grafiker. Han arbejder med bogtilrettelæggelse og bogillustration og har udarbejdet størstedelen af tegningerne i Naturen i Danmark. Tegninger, hvor intet andet er anført, er udarbejdet af Jørgen Strunge.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Kaj Sand Jensen: Bogens medarbejdere i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 20. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=498177

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk