Naturen i Danmark

Havet.jpgGeologien.jpgDet aabne land.jpgSkovene.jpgDe_ferske_vande.png

Naturen i Danmark er et værk i fem selvstændige bind for naturinteresserede danskere.

Vi begynder med Havet, som handler om levevilkårene i havet, dets rige plante- og dyreliv, stoffernes omsætning, samspillet mellem organismerne, fiskeriet og alle nutidens og fremtidens trusler mod den rige havnatur.

Dernæst følger Geologien med beretninger om undergrundens og landskabernes tilblivelseshistorie og nuværende udformning.

Det tredje bind handler om det åbne land, dvs. engene, hederne, sandstrandene og klitterne, strandengene og flere andre naturtyper, som vi mennesker i særlig høj grad har været ansvarlige for. Uden menneskenes brug af landet ville der nemlig slet ikke være åbent land – men for intensiv brug kan volde skade, hvilket det åbne lands nyere historie er et trist vidnesbyrd om.

Skovene handler om snart sagt alle aspekter ved skoven. Skovens udviklingshistorie siden istiden fortæller om de forskellige arter, som er kommet og gået, skovarealets vekslende størrelse og skovens udnyttelse og samfundsmæssige betydning gennem århundrederne. Skovene rummer landets højeste biologiske mangfoldighed i sine forskellige skovtyper og arternes naturhistorie og økologiske karaktertræk er behandlet i detaljer. Skovenes nutidige økonomiske udnyttelse og dens store betydning for danskernes oplevelser og sunde liv er også en vigtig del af bogen.

Det sidste bind, De ferske vande, der udkom i 2013, handler om søerne og vandløbene og fuldender således værket om Danmarks natur.

Naturen i Danmark er en samlet og tidssvarende gennemgang af naturen i Danmark skrevet af landets forskere til et bredt publikum af interesserede danskere. Det er fremstillet på en spændende måde ved brug af mange farvebilleder og diagrammer, så det bliver en fornøjelse at læse, og så man samtidig bliver klogere og får endnu mere lyst til at komme ud i naturen og ved selvsyn opleve det hele.

Naturen i Danmark udkom som trykt værk 2006-13. Værkets hovedredaktører er Tom Fenchel, Gunnar Larsen, Peter Vestergaard, Peter Friis Møller og Kaj Sand-Jensen. Billedredaktør er Axel Kielland, og projektleder er Ole Jørgensen. Oversigter over værkets mange fagfolk findes under Havet, Geologien, Det åbne land, Skovene og De ferske vande.