Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

lappedykkere

Oprindelige forfattere KKam og LSer Seneste forfatter Redaktionen

Toppet lappedykker.

Toppet lappedykker.

lappedykkere, Podicipedidae, eneste familie i vandfugleordenen Podicipediformes. Lappedykkere findes over det meste af verden, men nogle af de 22 arter har en meget begrænset udbredelse; af disse anses to for uddøde, og to andre er truede. I størrelse varierer lappedykkere fra 21 cm til 77 cm (120-1600 g). De er næsten hjælpeløse på land, men er i eminent grad tilpasset en svømmende og dykkende levevis. Fødderne er placeret helt bagtil på kroppen og har tæer forsynet med svømmebræmmer. Fjerdragten er særdeles tæt; stive halefjer mangler.

Ordet lappedykker: 1. led kommer af lap i bet. 'svømmelap'

Gråstrubet lappedykker.

Gråstrubet lappedykker.

Lappedykkere yngler ved ferskvand eller undertiden brakvand, men nogle af de trækkende arter overvintrer til dels eller udelukkende i saltvand. Andre arter er meget stationære, og mindst to har mistet flyveevnen. Føden er fisk, vandinsekter og andre smådyr, der for det meste fanges under vandet.

Gråstrubede lappedykkere i territorialkamp.

Gråstrubede lappedykkere i territorialkamp.

Nogle lappedykkere er territoriale, andre yngler i kolonier. Til pardannelsen er knyttet forskellige ceremonier og "danse", der hos nogle af slægterne er meget komplekse; kald spiller også en rolle, især hos de mindre, skjultlevende arter. Reden er en platform af plantedele, forankret til vegetationen og normalt flydende. Den bygges af magerne i fællesskab, og de deles også om rugningen af kuldets 2-8 æg. Ungerne kan svømme fra begyndelsen, men fodres af forældrene og ses ofte hvile på ryggen af disse. Nogle arter opfostrer flere kuld i løbet af samme sæson.

Annonce

I Danmark forekommer fem arter. Lille lappedykker (Tachybaptus ruficollis; 25-29 cm) findes ret almindeligt i vegetationsrige søer og moser, hvor den lever skjult og oftere høres end ses; stemmen er en lang trille. Om vinteren ses den bl.a. i åbne vandløb og i havneområder, fx i Københavns Havn. Den er i øvrigt udbredt over store dele af Europa, Asien og Afrika.

Se videoklip:Man hører tit den lille lappedykker, når den udstøder sin høje trille, den holder sig oftest godt gemt i vegetationen, undtagen om vinteren, hvor man fx kan se den i havne med sin mere afdæmpede vinterdragt. © Eidos Wildlife

Toppet lappedykker (Podiceps cristatus; 46-51 cm) er den talrigeste art i Danmark med omkring 4000 par. Den foretrækker større søer med tagrør. Om vinteren søger en stor del af bestanden til IJsselmeer i Holland, mens andre overvintrer i danske farvande eller i milde vintre i søer inde i landet. Arten er i øvrigt udbredt over store dele af Europa, Asien og Australien og mere pletvist i Afrika og på New Zealand.

Hør den toppede lappedykker:

/@api/deki/files/64463/=26917777.mp3

Gråstrubet lappedykker (P. grisegena; 40-50 cm) er mere fåtallig (1500-2000 par); den findes fortrinsvis i mindre, tilgroede søer. Fældning og overvintring sker til havs, og med forekomster på op til 2500 fugle udgør danske farvande (især Kattegat) et meget vigtigt overvintringsområde; den samlede europæiske bestand er af størrelsesordenen 10.000 fugle. Arten er i øvrigt udbredt i tempererede og lavarktiske dele af Asien og Nordamerika.

Hør den gråstrubede lappedykker:

/@api/deki/files/64466/=26917782.mp3

Nordisk lappedykker (P. auritus; 31-38 cm), med en lignende udbredelse, er i Danmark en sjælden træk- og vintergæst og har kun enkelte gange ynglet i landet.

Hør den nordiske lappedykker:

/@api/deki/files/64464/=26917787.mp3

Sorthalset lappedykker (P. nigricollis; 28-34 cm) er en sydligere art, pletvist udbredt i dele af Europa, Asien, Afrika og Nordamerika. Til Danmark indvandrede den i 1870'erne, men har aldrig været talrig (få hundrede par, flest i Midtjylland) og er sidst i 1900-t. gået noget tilbage. Den er koloniruger. Størsteparten af den danske bestand overvintrer i Rhindeltaet i Holland.

Se videoklip:Sorthalset lappedykker indvandrede som dansk ynglefugl i 1870’erne, men antallet af ynglepar varierer en del fra år til år. Den yngler ofte i små kolonier. © Eidos Wildlife

Referér til denne tekst ved at skrive:
Kaj Kampp, Lars Serritslev: lappedykkere i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 13. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=114637