• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

biller (Biller i landbrugsafgrøder)

Oprindelig forfatter GCoN Seneste forfatter Redaktionen

Forskellige billearter kan optræde som skadedyr i landbrugsafgrøder, hvor biller og/eller larver kan nødvendiggøre bekæmpelse.

De vigtigste billearter i korn er almindelig kornbladbille, Oulema melanopus, og sortblå kornbladbille, Oulema lichenis. Larverne gnaver bladkødet fra bladoversiden og efterlader de nedre hudlag som linjeformede striber. Gåsebillens larve, Phyllopertha horticola, og løvsnudebiller, Phyllobius-arter, kan angribe korn og græs, hvis underjordiske plantedele begnaves.

I raps opstår skader pga. glimmerbøsser, Meligethes aeneus, der begnaver blomsterknopperne og lægger æg i dem. Jordlopper, flere arter af Phyllotrea, og rapsjordlopper, Psylliodes chrysocephala, æder af rapsbladene, mens rapsjordloppens larve også gnaver miner i bladstilke og stængler. Raps angribes endvidere af skulpesnudebiller, Ceutorhynchus assimilis, der lægger æg i skulperne og herved skaber adgang for skulpegalmyggen, Dasineura brassicae. Bladribbesnudebillens larve, Ceutorhynchus quadridens, minerer i rapsstænglerne.

Annonce

Bederoer kan angribes af runkelroebiller, Atomaria linearis, den matsorte ådselsbille, Aclypea opaca, stor dovenløber, Clivina fossor, og bedejordlopper, Chaetocnema concinna, samt roegnavere, Philopedon plagiatum; bladene og/eller underjordiske plantedele begnaves.

Ærter kan angribes af bladrandbiller, Sitona lineatus, der æder af bladene, og larverne, som angriber de nitrogenfikserende bakterieknolde. Kløver kan angribes af hvidkløver- og rødkløversnudebiller, Apion dichroum hhv. A. trifolii, som gnaver af frøanlæggene. Kløvergnaveren, Hypera nigrirostris, gnaver på skuddene, som visner. Lucernerodgnaveren, Otiorhynchus ligustici, gnaver på rødderne af kløver og lucerne.

Kartofler kan angribes af coloradobiller, Leptinotarsa decemlineata; både biller og larver kan afløve planterne. Større angreb er sjældne i Danmark, oftest er der tale om indflyvning af enkelte eksemplarer i de sydlige landsdele.

Flere billearter er ikke specialiserede, men kan angribe mange forskellige plantearter; det gælder bl.a. almindelig oldenborre, Melolontha melolontha, og forskellige smeldere af slægten Agriotes.

Læs mere om biller.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Ghita Cordsen Nielsen: biller (Biller i landbrugsafgrøder) i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 19. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=47126  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. biller (Biller i landbrugsafgrøder) Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik