• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

vikarierende arter

Seneste forfatter Redaktionen

Vikarierende arter. Vor hjemlige nattergal ligner meget den nærtstående art sydlig nattergal både i fjerdragt og adfærd, men deres udbredelsesmønstre er nærmest komplementære: Nattergalen yngler nordøst for en linje, der løber fra Danmark til Sortehavet; syd og sydvest herfor yngler den sydlige nattergal. Kun få steder yngler de i samme område, men begge overvintrer i tropisk Afrika. De to arter menes at være opstået i to adskilte istidsrefugier, hvorfra de siden har spredt sig. De forekommer sandsynligvis ikke sammen pga. den indbyrdes konkurrence om bl.a. ynglepladser og føde.

Vikarierende arter. Vor hjemlige nattergal ligner meget den nærtstående art sydlig nattergal både i fjerdragt og adfærd, men deres udbredelsesmønstre er nærmest komplementære: Nattergalen yngler nordøst for en linje, der løber fra Danmark til Sortehavet; syd og sydvest herfor yngler den sydlige nattergal. Kun få steder yngler de i samme område, men begge overvintrer i tropisk Afrika. De to arter menes at være opstået i to adskilte istidsrefugier, hvorfra de siden har spredt sig. De forekommer sandsynligvis ikke sammen pga. den indbyrdes konkurrence om bl.a. ynglepladser og føde.

vikarierende arter, nærtbeslægtede dyre- eller plantearter, hvis geografiske udbredelser er sammenstødende, men ikke (eller næsten ikke) overlapper, dvs. at de udviser vikarians som fx nattergal og sydlig nattergal. Vikarierende arter, der er hinandens nærmeste slægtninge, er sandsynligvis opstået ved allopatrisk artsdannelse; se også art.

Betegnelsen benyttes også om arter med samme levevis og habitat i veladskilte områder, fx hhv. Europa og Nordamerika, eller — modsat — om beslægtede arter fra samme geografiske område med forskellige habitater.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object