• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

fredede dyr og planter

Oprindelig forfatter Redaktionen Seneste forfatter Redaktionen

Vårkobjælde er en af Danmarks sjældne og truede arter. Udbredelsen strækker sig fra Mellemskandinavien, hvor den forekommer op til 1800 m i Jotunheimen, og ned gennem Europas bjergegne til Spanien. I Danmark blomstrer den fra april til maj.

Vårkobjælde er en af Danmarks sjældne og truede arter. Udbredelsen strækker sig fra Mellemskandinavien, hvor den forekommer op til 1800 m i Jotunheimen, og ned gennem Europas bjergegne til Spanien. I Danmark blomstrer den fra april til maj.

fredede dyr og planter, dyr og planter, der pga. trussel om udryddelse fredes. Fredede dyr må ikke indfanges eller slås ihjel; heller ikke æg må ødelægges eller indsamles. Fredede planter må ikke beskadiges eller fjernes fra deres levested.

I Danmark er alle vilde pattedyr og fugle fredet. Ifølge Jagtloven må 10 dyrearter og 33 fuglearter dog jages i den fastsatte jagttid. Det gælder bl.a. kronhjort, ræv, hare, grågås og skovsneppe.

Ti arter af insekter, alle fem forekommende krybdyr, alle 14 forekommende padder og enkelte bløddyr er også fredet. Eneste totalfredede fisk er snæblen. Ca. 70 danske plantearter er fredet, heraf ca. 35 orkidéer. Alle danske orkidéer er fredet.

Dyre- og plantearter fredes via bekendtgørelser udstedt af miljøministeren. Se også fredning.

Se listen over dyr og planter, der er fredet i Danmark, på Naturstyrelsens hjemmeside

Eksempler på fredede dyr og planter
Dyr Planter
vinbjergsnegl (Helix pomatia) hestetunge (Mertensia maritima)
snæbel Coregonus oxyrinchus) skjoldbregne (Polystichum aculeatum)
hugorm (Vipera berus) vårkobjælde (Pulsatilla vernalis)
skrubtudse (Bufo bufo) gulgrøn brasenføde (Isoëtes echinospora)
eremit (Osmoderma eremita) blegblå anemone (Anemone apennina)
lægeigle (Hirudo medicinalis) murrude (Asplenium ruta muraria)  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. fredede dyr og planter Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik
 • Ekspert

  BLMa