Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

byforurening

Oprindelige forfattere JFen og LSer Seneste forfatter Redaktionen

byforurening, forurening i byer, først og fremmest luftforurening. Luftforurening blev først konstateret som et by-fænomen.

Op gennem historien finder man en række hentydninger til den dårlige luft i byerne, bl.a. har Seneca skrevet om stanken fra skorstenene i Rom omkring vor tidsregnings begyndelse. I slutningen af middelalderen blev London prototypen på den forurenede storby. I 1306 udstedte Edward 1. en proklamation, der forbød afbrænding af pulveriseret kul i smelteovne, og overtrædelse kunne straffes med henrettelse, selvom det ikke er dokumenteret, at det faktisk er sket. Elizabeth 1. (1533-1603) forbød afbrænding af kul i byen, mens parlamentet var inde.

Lugtgener i byen skyldes i ældre tid dog først og fremmest manglende eller mangelfuld natrenovation og primitive industrier som fx garverier. Langt op i 1900-t. var London plaget af smog, hvor den alvorligste forureningsepisode i 1952 i løbet af en uge i december gav en overdødelighed på 4000. Overgang til renere brændsel i fyringsanlæg og brug af høje skorstene har siden reduceret den kritiske forurening med svovldioxid og partikler i de fleste af den industrialiserede verdens storbyer.

Annonce

Til gengæld er forureningen fra biltrafik steget: kulilter, kulbrinter og kvælstofoxider. I flere amerikanske storbyer, bl.a. Los Angeles, gav det anledning til en ny type, såkaldt fotokemisk, smog med indhold af oxiderende stoffer — først og fremmest ozon. Med indførelse af katalysatorer på biler er også denne forureningstype mindsket. Ligeledes er den blyforurening, der skyldes tilsætning af blyadditiver til motorbenzin, ved at forsvinde. Det skyldes bl.a., at biler med katalysator kører på blyfri benzin.

Selvom udviklingen mange steder går i den rigtige retning i den industrialiserede verden, er der stadig store – og undertiden voksende – problemer i ulande og østlande.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jes Fenger, Lars Serritslev: byforurening i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 24. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=52693