• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Cartagena Protocol on Biosafety

Oprindelig forfatter VKoe Seneste forfatter Redaktionen

Cartagena Protocol on Biosafety, Cartagena-protokollen om biosikkerhed, protokol under Biodiversitetskonventionen. Den trådte i kraft 11.9.2003 efter at være blevet ratificeret af 50 lande. Pr. 1.1.2006 var protokollen tiltrådt af 130 lande. EU som sådan og de fleste vesteuropæiske lande samt en lang række ulande er blandt deltagerne. Foruden USA har visse lande, der allerede er – eller er interesserede i at blive – eksportører af genmodificerede produkter, valgt ikke at tilslutte sig protokollen. Det gælder fx Argentina og Australien.

Formålet med Cartagena-protokollen er at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau i forbindelse med grænseoverskridende overførsel, håndtering og anvendelse af LMOer (Living Modified Organisms), dvs. genetisk modificerede organismer (planter, dyr, mikroorganismer, cellekulturer og vira), også kaldet GMOer. Det overordnede hensyn bag protokollen er beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af biodiversitet samt hensynet til menneskers sundhed.

I centrum står forsigtighedsprincippet. Protokollen indeholder forskellige regler, afhængigt af karakteren af den LMO, der overføres. For LMOer, beregnet til udsætning i naturen i importlandet, kræves et forudgående informeret samtykke. Et sådant samtykke forudsætter, at importlandet har foretaget en risikovurdering i overensstemmelse med reglerne i protokollen.

LMOer bestemt til direkte anvendelse som levnedsmidler, foder eller til forarbejdning (fx majs, raps eller sojabønner) er underlagt en mere smidig procedure, men også her er der mulighed for at nægte import, hvis denne indebærer en risiko for biodiversitet eller menneskelig sundhed.

Protokollen indeholder også andre regler, fx om inddragelse af borgerne i beslutningsprocessen, kapacitetsopbygning i ulande, utilsigtet overførsel af LMOer, inddragelse af socioøkonomiske hensyn og afgørelser vedr. importtilladelse. I EU er det område, der dækkes af protokollen, strengt reguleret. Se også EU (7.9. miljøpolitik).  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Cartagena Protocol on Biosafety Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik