Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

virus

Oprindelig forfatter KaaRy Seneste forfatter Redaktionen

Virus. Principdiagram af kappeklædt viruspartikel (cytomegalovirus). Arvematerialet, i denne virustype i form af DNA, er indhyllet i en proteinmembran (capsid), der er omgivet af en kappe bestående af en fedtholdig membran, hvori der er indlejret overfladeproteiner. Viruspartikler varierer meget i størrelse og opbygning, og ikke alle virus har en kappe.

Virus. Principdiagram af kappeklædt viruspartikel (cytomegalovirus). Arvematerialet, i denne virustype i form af DNA, er indhyllet i en proteinmembran (capsid), der er omgivet af en kappe bestående af en fedtholdig membran, hvori der er indlejret overfladeproteiner. Viruspartikler varierer meget i størrelse og opbygning, og ikke alle virus har en kappe.

virus, mikroorganisme, som kan være årsag til smitsomme sygdomme, fx forkølelse, influenza og leverbetændelse. Virus trænger ind i og udnytter levende celler og kan kun formere sig i disse; uden for en værtscelle eksisterer viruspartiklen som en livløs organisme uden eget stofskifte. Se også mikroorganismer.

En viruspartikel består af et genom, dvs. en nukleinsyreholdig kerne (DNA eller RNA), omgivet af en proteinmembran (capsid). Capsidet er opbygget af proteinelementer (capsomerer), der består af et eller nogle få forskellige proteinmolekyler; antistofdannelsen hos den inficerede vært fremkaldes af disse, mens selve evnen til at formere sig hos værten er knyttet til genomet. Nogle virus har en ydre, fedtholdig kappe. De virus, der er kappeklædte, kan inaktiveres med æter og andre organiske opløsningsmidler, hvilket er baggrunden for en opdeling af virus i æterfølsomme og æterresistente. En enkelt viruspartikel betegnes også en virion. Virologi er den mikrobiologiske videnskabsgren, der omhandler virus og virussygdomme.

Ordet virus kommer af lat. og betyder 'slim, gift'.

Formering

Virus er kun i stand til at formere sig inde i celler, fx i bakterier, svampe, planter og dyr. Årsagen hertil er bl.a., at virus ikke selv indeholder de enzymer m.m., der er nødvendige for at kopiere (replikere) arvematerialet og omsætte den genetiske information til proteiner.

Annonce

Opbygning

Tobakmosaikvirus ligger ofte klumpet sammen i kæder i de tørre, angrebne plantedele, og de bevarer smitteevnen i årevis. Det enkelte virus er blot 3 milliardtedel cm lang; hvis et punktum på denne side skulle vises ved samme forstørrelse (ca. 70.000 gange), ville det være ca. 30 m i diameter.

Tobakmosaikvirus ligger ofte klumpet sammen i kæder i de tørre, angrebne plantedele, og de bevarer smitteevnen i årevis. Det enkelte virus er blot 3 milliardtedel cm lang; hvis et punktum på denne side skulle vises ved samme forstørrelse (ca. 70.000 gange), ville det være ca. 30 m i diameter.

Virus varierer i størrelse fra ca. 20 til ca. 300 nm i diameter. Koppevirus er det største kendte virus (ca. 300 nm) og det eneste virus, der kan ses med et almindeligt lysmikroskop. Andre virus kan kun ses med elektronmikroskop. Virus kan indeholde DNA eller RNA som arvemateriale (se DNA-virus og RNA-virus), og det kan være enkeltstrenget eller dobbeltstrenget. Størrelsen af arvematerialet varierer fra ca. 5000 til ca. 250.000 baser. Der kan ikke gives noget entydigt svar på, om virus er levende organismer eller avancerede makromolekyler.

Oprindelsen af virus er ikke kendt med sikkerhed, men det mest sandsynlige er, at de er opstået ud fra højere organismer ved udskillelse af en samling af få, essentielle komponenter.

Historie

Den første påvisning af eksistensen af virus skete i 1892, da den russiske mikrobiolog Dmitri Ivanovskij (1864-1920) påviste, at det smitstof, der fremkalder mosaiksyge på tobaksplantens blade, kunne passere gennem filtre, der var for fintmaskede til, at bakterier kunne trænge igennem. W.M. Stanley påviste i 1935 dets proteinagtige natur. Betegnelsen virus blev første gang brugt i 1898 af den hollandske kemiker Martinus Beijerinck (1851-1931). Med tilsvarende anvendelse af filtre viste P. Rous i 1911, at et smitstof fra kyllinger med en særlig kræftform (sarkom) kunne fremkalde samme type kræftsvulst hos andre kyllinger.

Nomenklatur/taxonomi

Virus Elektronmikroskopiske fotos, forstørret ca. 100.000 gange. Hver af de vandrette streger angiver ca. 100 nm. 1 Poxviruspartikel, som er et af de største kendte virus. 2 Herpesviruspartikel med tætsiddende kappe, som omgiver capsidet. 3 Adenoviruspartikler, isoleret fra en patient med akut diarré. De kubisk opbyggede, DNA-holdige viruspartikler er kappeløse. 4 Epithelcelle fra en patient inficeret med hiv. Pilene angiver to viruspartikler i færd med at forlade cellen medbringende et stykke af cellemembranen. I viruspartiklerne ses den tætte, RNA-holdige kerne.

Virus Elektronmikroskopiske fotos, forstørret ca. 100.000 gange. Hver af de vandrette streger angiver ca. 100 nm. 1 Poxviruspartikel, som er et af de største kendte virus. 2 Herpesviruspartikel med tætsiddende kappe, som omgiver capsidet. 3 Adenoviruspartikler, isoleret fra en patient med akut diarré. De kubisk opbyggede, DNA-holdige viruspartikler er kappeløse. 4 Epithelcelle fra en patient inficeret med hiv. Pilene angiver to viruspartikler i færd med at forlade cellen medbringende et stykke af cellemembranen. I viruspartiklerne ses den tætte, RNA-holdige kerne.

Virus opdeles i familier, hvis enkelte medlemmer har visse strukturelle fællestræk og må formodes at være fylogenetisk beslægtede. Familierne underopdeles yderligere.

Virusfremkaldte sygdomme

Der kendes tusindvis af forskellige virus, som kan inficere et meget bredt spektrum af levende organismer, herunder mennesker, dyr, planter, bakterier og svampe. Som hovedregel kan det enkelte virus kun inficere en bestemt art eller evt. få forskellige arter; fx kan rhabdovirus, der er årsag til hundegalskab, inficere både hunde, ræve, flagermus og mennesker. Der findes også virus, som inficerer celler, uden at det fremkalder tegn på sygdom.

De sygdomme, som virus fremkalder hos mennesker, er meget forskelligartede og spænder fra relativt godartede sygdomme som almindelig forkølelse, mave-tarm-infektioner, influenza og mæslinger til meget alvorlige sygdomme som kopper, aids, hundegalskab og gul feber. Onkogene virus kan være kræftfremkaldende hos mennesker og dyr.

Se også tabel over udvalgte virus og de sygdomme, de er skyld i, længere nede i denne artikel.

Behandling af virusfremkaldte sygdomme

En række virusfremkaldte sygdomme kan forebygges ved vaccination før eller umiddelbart efter smitte. Dette gælder bl.a. de fleste af de virusfremkaldte børnesygdomme.

Behandling af virusinfektioner er ikke nået nær så langt som behandling af bakterielle infektioner. Der findes forskellige typer lægemidler, der kan mildne forløbet af virussygdomme, fx forkølelsessår (herpes) og infektion med hiv, men helbredelse er på nuværende tidspunkt ikke mulig. Der findes ingen effektiv behandling af en række meget udbredte virusfremkaldte sygdomme, fx almindelig forkølelse og influenza.

Genterapi

Der arbejdes på at udvikle genetisk modificerede virus, der kan anvendes som mellemværter (vektorer) ved indførelse af arvemateriale i celler i forbindelse med genterapi.

Læs også om plantevirus og virussygdomme i landbrugsplanter.

Udvalgte virus, der kan forårsage sygdomme hos mennesker
virussygdom
DNA-virusfamilier
Adenoviridaeadenovirusluftvejsinfektioner
Hepadnaviridaehepatitis B-virusleverbetændelse
Herpesviridaeherpesvirusforkølelsessår og herpes på kønsdelene
varicella-zoster-virusskoldkopper og helvedesild
Epstein-Barr-virusmononukleose
cytomegaloviruscytomegali
Papovaviridaepapillomavirusvorter og kondylomer
Parvoviridaeparvovirus B19lussingesyge
Poxviridaevariolaviruskopper
molluscum contagiosum-virusmollusker
RNA-virusfamilier
ArenaviridaeLassavirusLassafeber
Bunyaviridaecalifornisk hjerne-betændelse-virushjernebetændelse
Caliciviridaenorwalk-virusmave-tarm-infektion
Coronaviridaecoronavirusforkølelse
SARS-CoVSARS
MERS-CoVMERS
FiloviridaeMarburg-viruslivstruende febril sygdom med indre blødninger
Ebola-viruslivstruende febril sygdom med indre blødninger
Flaviviridaegul feber-virusgul feber
dengue-virusdenguefeber
hepatitis C-virusleverbetændelse
zikavirusfeber, muskelsmerter, muligvis fosterskader
Orthomyxo-viridaeinfluenzavirus A, B og Cinfluenza
Paramyxo-viridaeparainfluenzavirusinfluenzalignende sygdom
respiratorisk syncytial-virusluftvejsinfektion
paramyxovirusfåresyge
morbillivirusmæslinger
Picornaviridaepolioviruspolio
coxsackievirusforkølelse, meningitis og hjertehindebetændelse
echovirusmave-tarm-infektion og meningitis
enterovirusmave-tarm-infektion
rhinovirusforkølelse
hepatitis A-virusleverbetændelse
Reoviridaerotavirusmave-tarm-infektion
Retroviridaelentivirushiv-infektion, aids
Rhabdoviridaerabiesvirushundegalskab
Togaviridaerubellavirusrøde hunde

Referér til denne tekst ved at skrive:
Kåre Rygaard: virus i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 25. april 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=180607