• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

landbrug

Oprindelig forfatter AHoRa Seneste forfatter Redaktionen

landbrug, virksomhed, som beskæftiger sig med agerdyrkning og/eller husdyrhold.

Forhistorie

Dyrkning af korn har været den væsentligste landbrugsmetode for de fleste civilisationer. I forhistorisk tid var byg og hvede mest udbredt i Europa, de tempererede og subtropiske dele af Asien samt i Etiopiens højland. Læs mere om landbrugets forhistorie.

Græsk-romersk landbrug

De tre hovedafgrøder i Grækenland og Romerriget var vin, oliven og korn, både byg og hvede, hvoraf de vigtigste hvedesorter var far, enkorn, emmer og spelt. Læs mere om græsk-romersk landbrug.

Annonce

Middelalder

I denne periode var hovedparten af befolkningen i Europa stadig landbrugere, og folketallet voksede hastigt. Læs mere om landbrug i middelalderen.

Udviklingen mod det moderne landbrug

Det første afgørende opbrud i landbruget kom i 1700-t. Landbruget blev i stadig stigende grad et led i en global økonomi, og man begyndte at gribe mere systematisk ind i naturens resurser for at optimere produktionsbetingelserne. Læs mere om udviklingen mod det moderne landbrug.

Verdens landbrug i anden halvdel af 1900-t.

Globalt set var landbrugets store udfordring i 1900-t. at sikre fødevareforsyningen til verdens hastigt stigende befolkning, og i slutningen af århundredet kunne opgaven i store træk siges at være løst. Læs mere om verdens landbrug sidst i 1900-t.

/div[5]/p[2]/span, function 'wiki.template' failed with response:

Unable to connect to any of the specified MySQL hosts.

Strukturændringer i det danske landbrug efter 1850

Ved midten af 1800-t. havde landboreformerne resulteret i en struktur med omkring 2000 større landbrug, godser og proprietærgårde, 70.000 gårde, traditionelt defineret som landbrug på mere end 1 td. htk., og ca. 80.000 smålandbrug med et jordtilliggende på mindre end 1 td. htk. Læs mere om strukturændringer i det danske landbrug efter 1850.

Forurening

Landbrugsdrift kan forurene omgivelserne; man skelner mellem gård- og markbidrag. Læs mere om forurening pga. landbrugsdrift.

/pre, function 'wiki.template' failed with response:

Unable to connect to any of the specified MySQL hosts.