Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

gødning

Oprindelig forfatter KSkr Seneste forfatter Redaktionen

Gødning. Forbruget af næringsstofferne kvælstof (nitrogen, N), fosfor (P) og kalium (K) i det danske landbrug. Efter 2. Verdenskrig steg forbruget af alle tre hovednæringsstoffer voldsomt som følge af forøgelsen af kornarealet med 50% og overgangen fra kløvergræsmarker til kvælstofgødet græs. Efter et brat fald under energikrisen i 1973 toppede kvælstofforbruget i 1984/85 med 412.000 t, men blev med klimabetingede variationer i behovet og en bedre fordeling og udnyttelse af husdyrgødningsmængderne reduceret med næsten 30% til 291.000 t i 1995/96 svarende til 107 kg/ha; en udvikling, der også afspejles i forbruget af kalium og fosfor, som er halveret siden begyndelsen af 1970'erne.

Gødning. Forbruget af næringsstofferne kvælstof (nitrogen, N), fosfor (P) og kalium (K) i det danske landbrug. Efter 2. Verdenskrig steg forbruget af alle tre hovednæringsstoffer voldsomt som følge af forøgelsen af kornarealet med 50% og overgangen fra kløvergræsmarker til kvælstofgødet græs. Efter et brat fald under energikrisen i 1973 toppede kvælstofforbruget i 1984/85 med 412.000 t, men blev med klimabetingede variationer i behovet og en bedre fordeling og udnyttelse af husdyrgødningsmængderne reduceret med næsten 30% til 291.000 t i 1995/96 svarende til 107 kg/ha; en udvikling, der også afspejles i forbruget af kalium og fosfor, som er halveret siden begyndelsen af 1970'erne.

gødning, stoffer, som ved gødskning tilføres jorden for at forbedre planternes vækst. For højere planter er 16 eller 17 grundstoffer livsnødvendige (essentielle), hvorfor disse betegnes plantenæringsstoffer: brint (hydrogen, H), kulstof (carbon, C), ilt (oxygen, O), kvælstof (nitrogen, N), kalium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), fosfor (P), svovl (S), klor (Cl), jern (Fe), bor (B), mangan (Mn), zink (Zn), kobber (Cu), molybdæn (Mo) og evt. nikkel (Ni). Derudover indeholder planter op mod 50 andre grundstoffer, hvis funktion er ukendt; de har ingen indflydelse på planternes vækst, men en del af dem kan have ernæringsmæssig betydning for dyr og mennesker.

Af de essentielle plantenæringsstoffer skal de 13 være til stede i jorden i en form, der er tilgængelig for planterne ved optagelse via rødderne. Er det ikke tilfældet, må de tilføres, hvorfor de betegnes gødningsstoffer. De tre resterende essentielle plantenæringsstoffer optages for kulstofs vedkommende fra atmosfæren i form af kuldioxid (CO2), mens ilt og brint overvejende optages i form af vand. Kvælstof optages i form af nitrat- og ammoniumioner, men visse plantearter kan indirekte optage N2 fra atmosfæren (se bakterieknolde og bælgplanter).

Det organiske plantemateriale er for 92-99% vedkommende opbygget af kulstof, ilt og brint. De næringsstoffer, planterne optager som ioner fra jorden, udgør således kun nogle få procent af plantemassen, men det er denne beskedne andel, som ved praktisk gødskning og afbalanceret næringsstoftilførsel sikrer et øget udbytte og afgrødekvalitet med skånsom miljøpåvirkning.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Kai Skriver: gødning i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 21. februar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=87617