Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

vandanalyse

Oprindelig forfatter CHun Seneste forfatter Redaktionen

vandanalyse, fysisk, kemisk eller biologisk undersøgelse af vand. Inden for vandmiljøområdet er formålet ofte at undersøge vandkvaliteten i overfladevand og grundvand eller at kontrollere, at myndighedernes krav til renheden af drikkevand, spildevand eller badevand overholdes. Analysen kan fx omfatte måling af vandets temperatur, surhedsgrad (pH), alkalinitet, indhold af partikler, levende organismer som fx bakterier, eller opløste kemiske stoffer.

I søer, vandløb og havområder måles bl.a. indholdet af kvælstof- og fosforforbindelser, der er næringsstoffer for planktonalger og vandplanter, og som kan være årsag til eutrofiering. Organisk stof i spildevand kan give anledning til et stort iltforbrug under stoffernes mikrobielle nedbrydning; det kan måles som biokemisk iltforbrug.

I Danmark stilles der strenge krav til kvaliteten af drikkevandet, som vandværkerne sender ud til brugerne; fx må der i princippet ikke være spor af pesticider eller organiske opløsningsmidler, der kan være sundhedsfarlige. Vandværkerne analyserer ikke alene det færdige drikkevand, men også grundvandet, der anvendes som råvand i vandforsyningen (boringskontrol).

Annonce

Fra 1988 er antallet af vandanalyser blevet væsentligt øget som følge af etableringen af det landsdækkende overvågningsprogram, der var et led i Vandmiljøplanen 1987. Programmet blev revideret 1997 under navnet NOVA 2003, der som noget nyt omfattede overvågning af tungmetaller og miljøfremmede stoffer; NOVA 2003 blev i 2004 afløst af Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljøet og Naturen, NOVANA (se også miljøgifte og miljøovervågning). Se endvidere kemisk analyse.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Carsten Hunding: vandanalyse i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 16. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=178281