Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Natura 2000

Oprindelig forfatter Mel Seneste forfatter KBcke

Vandranke er en sjælden plante i Danmark og på rødlisten over sårbare planter. Dens levested er udpeget som habitatområde. Der er dog pæne bestande i dele af Vestjylland, fx i stille flydende kanaler. Således var den så talrig i Skjern Ås Sydlige Parallelkanal, at den måtte fjernes for ikke at hindre vandets afledning. Ved Skjern Å Naturprojekt har man bibeholdt et stykke af denne kanal netop for at sikre arten.

Vandranke er en sjælden plante i Danmark og på rødlisten over sårbare planter. Dens levested er udpeget som habitatområde. Der er dog pæne bestande i dele af Vestjylland, fx i stille flydende kanaler. Således var den så talrig i Skjern Ås Sydlige Parallelkanal, at den måtte fjernes for ikke at hindre vandets afledning. Ved Skjern Å Naturprojekt har man bibeholdt et stykke af denne kanal netop for at sikre arten.

Natura 2000, fællesbetegnelse for det netværk af naturområder, der er beskyttet under EU's fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver med det formål at sikre EU-landenes truede og sjældne økosystemer og biodiversitet.

Natura 2000-områder

Et vigtigt element i EU's naturbeskyttelsesdirektiver er Natura 2000-områderne, som indeholder særlig værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte yngle- og rasteområder for fugle og for at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder med et samlet landareal på 3583 km2 og 18.722 km2 marint territorium. Inden for områderne skal der arbejdes hen imod at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på nationalt niveau.

Annonce

Der er udpeget habitatområder for 60 naturtyper. 23 plantearter (bl.a. fruesko og vandranke), 82 fuglearter (bl.a. rørdrum og sangsvane) samt 64 andre dyrearter (bl.a. marsvin, løvfrø, snæbel og birkemus) er beskyttede i de danske Natura 2000-områder, det såkaldte udpegningsgrundlag. De hidtidige erfaringer viser, at beskyttelsen har en effekt, således at fx mange fuglearter, der er på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne, har fået forbedret status i den tid, fuglebeskyttelsesdirektivet har været i kraft.

Natura 2000-områderne betegnes også som internationale naturbeskyttelsesområder, hvori også Ramsar-områderne (se Ramsarkonventionen) indgår.

Om Natura 2000 på Naturstyrelsens hjemmeside

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hans Meltofte: Natura 2000 i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 26. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=130355