Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Habitatdirektivet

Oprindelig forfatter Brix Seneste forfatter HaAn

Habitatdirektivet, EU-direktiv af 21.5.1992 (92/43/EØF) om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Hovedformålet med direktivet er at beskytte arter og naturtyper og fremme opretholdelsen af den biologiske diversitet under hensyntagen til økonomiske, sociale, kulturelle og regionale behov. Direktivet skal bidrage til en bæredygtig udvikling inden for medlemsstaternes europæiske område.

I henhold til direktivet skal udpeges særlige bevaringsområder for at oprette et sammenhængende europæisk økologisk net (se EU-habitatområde og Natura 2000). Endvidere skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning. Dette gælder bestemte arter af pattedyr, krybdyr, padder, fisk, hvirvelløse dyr samt planter. Foranstaltningerne skal tage sigte på at undgå indfangning, drab, forstyrrelser, ødelæggelser af yngel og æg og for planternes vedkommende undgå plukning, indsamling mv. samt undgå salg og bytte af arterne. Hvert sjette år skal medlemsstaterne aflægge rapport om gennemførelse af de foranstaltninger, der er truffet i medfør af direktivet.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Bo Brix: Habitatdirektivet i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 27. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=87781