• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Habitatdirektivet

Oprindelig forfatter Brix Seneste forfatter HaAn

Habitatdirektivet, EU-direktiv af 21.5.1992 (92/43/EØF) om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Hovedformålet med direktivet er at beskytte arter og naturtyper og fremme opretholdelsen af den biologiske diversitet under hensyntagen til økonomiske, sociale, kulturelle og regionale behov. Direktivet skal bidrage til en bæredygtig udvikling inden for medlemsstaternes europæiske område.

I henhold til direktivet skal udpeges særlige bevaringsområder for at oprette et sammenhængende europæisk økologisk net (se EU-habitatområde og Natura 2000). Endvidere skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning. Dette gælder bestemte arter af pattedyr, krybdyr, padder, fisk, hvirvelløse dyr samt planter. Foranstaltningerne skal tage sigte på at undgå indfangning, drab, forstyrrelser, ødelæggelser af yngel og æg og for planternes vedkommende undgå plukning, indsamling mv. samt undgå salg og bytte af arterne. Hvert sjette år skal medlemsstaterne aflægge rapport om gennemførelse af de foranstaltninger, der er truffet i medfør af direktivet.  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Habitatdirektivet Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik
 • Ekspert

  BLMa