• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

turisme

Oprindelig forfatter JHan Seneste forfatter Redaktionen

Turisme. Tallene er baseret på 4000 telefoninterview.

Turisme. Tallene er baseret på 4000 telefoninterview.

turisme, forhold, der vedrører rejsevirksomhed.

Begrebet dækker i daglig tale rejser med ferie som formål og inden for turistbranchen desuden rejser i erhvervsmæssigt øjemed, fx rejser til kongresser, møder, udstillinger m.m.

I midten af 1800-t. skete der med industrisamfundets gennembrud en afgørende ændring af rejselivets indhold og omfang. Fra at have været forbeholdt en lille del af befolkningen i form af pilgrimsrejser, opdagelsesrejser, handelsrejser og dannelsesrejser blev det at rejse sat i system, da trafikmidlerne blev udbygget.

Annonce

Ordet turisme kommer af fransk tour 'tur', egl. 'omgang, vending', af latin tornus 'drejeskive', og -isme.

De mest markante forbedringer af trafikmønstret var anlæggelsen af jernbanerne og i Danmark oprettelsen af direkte dampskibsforbindelser mellem København og de større jyske byer i 1840'erne.

Briterne var de første til at anlægge jernbaner, og den britiske missionær Thomas Cook, som kunne se deres potentiale, blev den første professionelle rejsearrangør i den moderne turismes historie. I forbindelse med et større missionsmøde fik han i 1841 indsat et særtog på banen fra Leicester til Loughborough og skabte dermed verdens første pakkerejse.

Turisme. De Danske Statsbaner åbnede i 1909 et rejsebureau på Unter den Linden i Berlin. Det var det første danske rejsebureau i udlandet, og her formidlede man rejser til Danmark, Norge, Sverige og Finland. Bureauets navn, Norden, flankeres på facadeskiltet af både et anker og DSBs vingede hjul. Forbindelsen fra Berlin til Danmark gik nemlig over Østersøhavnen Warnemünde ved Rostock, hvor der fra 1886 var dampskibsrute og fra 1903 færgerute til Gedser; herfra gik rejsen nordpå ad jernbanelinjen over Nykøbing Falster til København. Denne forbindelse blev lukket i 1995.

Turisme. De Danske Statsbaner åbnede i 1909 et rejsebureau på Unter den Linden i Berlin. Det var det første danske rejsebureau i udlandet, og her formidlede man rejser til Danmark, Norge, Sverige og Finland. Bureauets navn, Norden, flankeres på facadeskiltet af både et anker og DSBs vingede hjul. Forbindelsen fra Berlin til Danmark gik nemlig over Østersøhavnen Warnemünde ved Rostock, hvor der fra 1886 var dampskibsrute og fra 1903 færgerute til Gedser; herfra gik rejsen nordpå ad jernbanelinjen over Nykøbing Falster til København. Denne forbindelse blev lukket i 1995.

Sammen med sin søn grundlagde Thomas Cook verdens første rejsebureau, og næsten samtidig begyndte den norsk-britiske præst Thomas Bennett at interessere sig for turisme. I 1850 åbnede han i Oslo et rejsebureau, der hurtigt fik filialer og agenter over det meste af verden.

I Danmark blev det første rejsebureau oprettet af DSB i 1889. Samme år stiftedes Danmarks første turistforening med det formål at "befordre Fremmedbesøget og fremme Turistlivet i Danmark". Indtil 2. Verdenskrig var egentlige ferierejser dog stadig forbeholdt en relativt lille del af den danske befolkning, som normalt valgte et badested som fast base, fx Skagen, Løkken eller Fanø. Ferielivet blev for alvor tilgængeligt for større befolkningsgrupper med Ferieloven af 1938, hvor ni dages ferie med løn blev indført.

I Danmark begyndte industrisamfundets turistmæssige storhedstid dog først i 1950, da præsten Eilif Krogager lagde grunden til Tjæreborg Rejser med sin første busrejse til Spanien. Det var begyndelsen på en udvikling, der skulle gøre ham og Simon Spies til feriegrossister i den helt store stil. Antallet af solgte charterrejser i Danmark er generelt øget siden midten af 1980'erne med bl.a. Gran Canaria, Costa del Sol, Tenerife, Mallorca og storbyerne London, Paris og Rom som de populæreste mål. Se også charterferie.

Turisme i Danmark

Allerede fra 1934 støttede den danske stat bestræbelserne på at fremme turistbesøg til Danmark fra udlandet, og lige siden har den generelle markedsføring i udlandet af Danmark som turistland fået tilskud via Finansloven.

I 1967 oprettedes Danmarks Turistråd (nu Visit Denmark) som en selvejende institution under Handelsministeriet med netop markedsføring i udlandet som formål, mens den indenlandske turisme blev overladt til de lokale turistforeningers fællesorganisation, Samvirkende Danske Turistforeninger.

Dansk turisme oplevede en opblomstring i 1950'erne og 1960'erne, ikke mindst efter at tyskernes visumtvang blev ophævet i 1954. Men i 1970'erne og 1980'erne stod dansk turisme i skyggen af den fremstormende charterturisme og oplevede en stagnation både i antallet af udenlandske turistbesøg og i antallet af danskere, som valgte at feriere i eget land.

Efter mange tilløb fik turismen i Danmark sit politiske gennembrud i 1986: Industriminister Nils Wilhjelm afleverede en turistpolitisk redegørelse til Folketinget, hvilket førte til den første debat om dansk turisme i Folketingets historie og til etableringen af en turistpolitisk handlingsplan, der indebar, at man afsatte statsmidler til bl.a. fremme af den indenlandske turisme.

I 1987 stiftede en række brancheorganisationer inden for dansk turisme Turismens Fællesråd, der fik afgørende betydning for, at turismen i Danmark blev sat på den politiske dagsorden i løbet af 1990'erne. 1993-94 havde man sågar et særskilt ministerium for kommunikation og turisme.

I første halvdel af 1990'erne oplevede dansk turisme da også en næsten dramatisk fremgang. Det gjaldt især feriehusudlejningen til tyske børnefamilier, som fordobledes i løbet af ganske få år. En væsentlig del af forklaringen var den tyske genforening, som med ét slag gav dansk turisme 20 mio. nye potentielle kunder.

I 2009 registrerede dansk turisme i alt godt 41 mio. overnatninger fordelt på 17 mio. i feriehuse, 11 mio. på campingpladser, 4 mio. på byhoteller, kroer mv., 2 mio. på feriehoteller og i feriecentre og 1 mio. på vandrerhjem.

I Danmark ligger omsætningen for alle turister (danske og udenlandske) samlet på 72,7 mia. kr., og turismen tegner sig for 4,6% af den samlede beskæftigelse (2006).

International turisme

Turistbusser ved et af Frankrigs populæreste turistmål, Mont St. Michel, Normandiet.

Turistbusser ved et af Frankrigs populæreste turistmål, Mont St. Michel, Normandiet.

Turisme er blevet et af verdens største erhverv, ifølge nogle opgørelser endda det største. Med en årlig vækst på ca. 6,5% har turismen siden 1950 været blandt de hurtigst voksende erhverv i verden.

I 2005 besøgte godt 700 mio. turister et fremmed land, hvilket er mere end en fordobling siden begyndelsen af 1980'erne. På trods af at Europa og USA har været de centrale regioner for turisme 1950-2000, er begge områders andel af verdens samlede turisme faldende til fordel for Asien, Oceanien og Mellemøsten.

Selvom turismen ofte kan være en af de meget få erhvervsmæssige muligheder i tyndtbefolkede områder i tredjeverdenslande, sættes der ofte spørgsmålstegn ved turismens velsignelser. Der fokuseres på turismens tendens til at prostituere et lokalssamfunds kulturelle egenart og på de følger, en ensidig satsning på turisme kan have for miljøet.

Der er taget en række initiativer rundt om i verden for at bøde på nogle af turismens mindre heldige følgevirkninger, fx i form af miljømærkning af hoteller og adfærdsregulerende foranstaltninger og lokaliteter, som naturmæssigt eller kulturelt er særligt sårbare.

Med udgangspunkt i Brundtlandrapportens bæredygtighedsdefinition arbejdes der i Danmark på at etablere en mærkning af geografiske delområder som såkaldt Destination 21, hvilket indebærer, at hele den pågældende destination opfylder en række kriterier for såvel økonomisk som økologisk og sociokulturel bæredygtighed. Se også rejse.

Læs mere om turisme - uddannelser.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jørgen Hansen: turisme i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 1. april 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=175231