• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

akt

akt, en større enhed inden for en teaterforestillings samlede struktur. Aktinddeling kan føres tilbage til det græske teater, hvor korsange opdelte dramaet i større enheder, i reglen fem.

Det var dog først Horats, der i sin poetik insisterede på femakteren som norm. Men også treakteren har klassisk hævd.

Ordet akt kommer af latin actus 'handling', af agere 'udføre, drive'.

Den franske klassicisme udviklede i 1600-t. detaljerede regler for fordelingen af handlingens faser på akterne; historisk går der herfra en linje til filmens dramaturgi. Der kendes dog også både en-, to- og fireaktere.

Annonce

Aktinddeling er især knyttet til det "aristoteliske" eller "lukkede" drama med dets logiske opbygning. Mere åbne dramaformer er friere konstrueret og ser ofte bort fra akter.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object