Museumsvæsen

443940.501.jpg

Museer indsamler og registrerer genstande, sikrer deres bevaring, udstiller dem, driver forskning og formidler viden om dem. Fælles for alle museumsgenstande er, at de af samfundet tillægges en sådan betydning, at de må sikres imod tilintetgørelse.

Kunstmuseer samler billedkunst, som søges bevaret og præsenteret primært i kraft af deres særlige æstetiske værdi, mens de kulturhistoriske museer især samler genstande for deres historie- og identitetsbærende værdi.

Herunder findes links til emner, hvorunder et stort antal artikler vedr. museumsvæsen findes. Læs fx om Statens Museum for Kunst, Dansk Jødisk Museum, kunstkammer og konservering.

Hovedartiklen om museumsbegrebet findes her.