• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Corsaren

Corsaren No. 50, 1841. Oppositionspressen og Folket.

Corsaren No. 50, 1841. Oppositionspressen og Folket.

Corsaren, dansk satirisk tidsskrift, udgivet 1840-55, det første vellykkede eksempel i Danmark på en kritisk-politisk presse.

Sin absolutte storhedstid havde Corsaren 1840-46, mens det blev redigeret og for hovedpartens vedkommende også skrevet af forfatteren Meïr Aron Goldschmidt, der dog dækkede sig bag skiftende ansvarshavende redaktører.

Bladets popularitet skyldtes dets vittige, bidende angreb på enevælden og dens institutioner, især censuren, dels i form af ironiske smånotitser, dels ved tegninger af Andreas Flinch og Peter Klæstrup; men det indeholdt tillige seriøse anmeldelser og artikler om litteratur m.m.

Annonce

Af de første 315 numre blev de 40 beslaglagt. En række ret personlige angreb på Søren Kierkegaard fra januar 1846 har givet Corsaren et noget misvisende eftermæle som et lavsindet smudsblad.

De første seks årgange af Corsaren blev genudgivet samlet 1977-79 med efterskrift og register 1981.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object