• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

tanka

Seneste forfatter Redaktionen

tanka, (jap., af tan 'kort' og ka 'digt'), japansk digt på 31 stavelser, fordelt på 5 "linjer" med hhv. 5, 7, 5, 7 og 7 stavelser. Tanka var oprindelig en kort form af det lyriske waka og blev senere synonymt hermed, da kortformen blev dominerende. I modsætning til haikai, der fokuserer på et øjebliksbillede, kan tanka rumme et forløb. Forfatteren Shiki udviklede tankadigtningen til en selvstændig kunstform med et moderne indhold. Se også haiku.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object