Versioner

Her kan du sammenligne to versioner af en artikel.

  • Vælg
  • Ændret
  • Ændring
  • Forfatter
  • 09/06/2016 Verificeret
  • 54 ord tilføjet; Artiklens titel er ændret til 'Filmpriser, filmselskaber og andre institutioner'
  • Redaktionen
Sammenlign