• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

gotisk skrift

Oprindelige forfattere ALK og PStL Seneste forfatter Redaktionen

Alfabetets store og små bogstaver gengivet dels i trykskrift (fraktur), dels i skriveskrift.

Alfabetets store og små bogstaver gengivet dels i trykskrift (fraktur), dels i skriveskrift.

gotisk skrift, skriftform opstået i middelalderen, men siden videreudviklet, først som skriveskrift, senere tillige som trykskrift.

Gotisk skriveskrift

Gotisk skriveskrift udvikledes gradvis i Nordfrankrig fra ca. 1100 på grundlag af den karolingiske minuskelskrift og udbredtes derefter til hele det latinske kulturområde i Europa. Fuldt udviklet skrift optræder i Danmark fra midten af 1200-t.

Gotisk skrift er kendetegnet ved, at buerne er spidse (jf. gotik som stilretning i bygningskunsten), og de lige linjer ofte er knækkede. Disse træk kommer tydeligst til udtryk i tekstur, som er den variant, der normalt er brugt i kirkelige håndskrifter, mens kursiv, som brugtes til breve, regnskaber o.l., beholdt de runde buer fra minuskelskriften.

Annonce

I slutningen af 1400-t. udvikledes i tyske skriveskoler en nygotisk skrift, som efter Reformationen også sejrede i Danmark. Betegnelsen gotisk skrift stammer fra italienske renæssancehumanister, som fandt den grim og barbarisk, mens de selv foretrak den latinske skriveskrift, der gradvis vandt indpas i 1500-t.

Gotisk skrift. Eksempel på gotisk skriveskrift fra 1800-t. Den Enkelte er den Categorie, gjennem hvilken, i religieus Henseende, Tiden, Historien, Slægten skal. Og han, der stod og faldt ved Termopylæ, var ikke saaledes sikkret som jeg er det, der staaer ved denne Snævring den Enkelte. Søren Kierkegaard, begyndelsen af en optegnelse fra december 1847, senere anvendt i Synspunktet for min Forfattervirksomhed.

Gotisk skrift. Eksempel på gotisk skriveskrift fra 1800-t. Den Enkelte er den Categorie, gjennem hvilken, i religieus Henseende, Tiden, Historien, Slægten skal. Og han, der stod og faldt ved Termopylæ, var ikke saaledes sikkret som jeg er det, der staaer ved denne Snævring den Enkelte. Søren Kierkegaard, begyndelsen af en optegnelse fra december 1847, senere anvendt i Synspunktet for min Forfattervirksomhed.

Gotisk skrift holdt sig længe i Danmark som "dansk skrift" og i de tysksprogede lande som "deutsche Schrift". Skoleundervisningen i gotisk skriveskrift afskaffedes i Danmark i 1875, i Tyskland i 1941 og siden i de øvrige tysksprogede lande. Frem til 1930'erne var det dog almindeligt, at danske skolebørn øvede en vis rutine i at læse gotisk håndskrift.

Gotisk trykskrift

Fra bogtrykkets fremkomst i 1450'erne og frem til Reformationen ca. 1520 skabtes i Tyskland tre slags gotiske trykskrifter: tekstur, schwabacher og fraktur, populært kaldet "krøllede bogstaver". Forbilledet var gotiske skriveskrifter med deres præg af penneføring.

Gotiske trykskrifter var dominerende i det germanske sprogområde, inkl. Danmark, hvor tekstur brugtes indtil Reformationen, derefter alene schwabacher og fraktur.

Som almindeligste trykskrift i danske bøger blev gotisk skrift gradvis afløst af antikva omkring 1860; i visse provinsaviser holdt frakturen sig ind i 1900-t.

Se også skrift, typografisk.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Anders Leegaard Knudsen, Poul Steen Larsen: gotisk skrift i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 16. januar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=85118

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. gotisk skrift Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik
 • Ekspert

  PStL