Versioner

Her kan du sammenligne to versioner af en artikel.

  • Vælg
  • Ændret
  • Ændring
  • Forfatter
  • 25/11/2009 Verificeret
  • ingen tekstrettelser; Artiklens titel er ændret til 'Kunsthistorikere - Tyskland - Østrig - Schweiz'
  • Redaktionen
Sammenlign