• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Gottlieb Bindesbøll

Gottlieb Bindesbøll Thorvaldsens Museum i København, opført 1839-48. Vidtløftige planer om en helt ny museumsbygning i græsk stil til Thorvaldsens værker blev afløst af en meget original ombygning af den firefløjede kongelige vogngård ved Christiansborg Slot. Hovedfacaden har fem store portaler i egyptisk stil; de øvrige sider er dekoreret med en frise af Jørgen Sonne, der skildrer Thorvaldsens hjemkomst til København i 1838. Bygningen krones af en bronzefigur af H.V. Bissen.

Gottlieb Bindesbøll Thorvaldsens Museum i København, opført 1839-48. Vidtløftige planer om en helt ny museumsbygning i græsk stil til Thorvaldsens værker blev afløst af en meget original ombygning af den firefløjede kongelige vogngård ved Christiansborg Slot. Hovedfacaden har fem store portaler i egyptisk stil; de øvrige sider er dekoreret med en frise af Jørgen Sonne, der skildrer Thorvaldsens hjemkomst til København i 1838. Bygningen krones af en bronzefigur af H.V. Bissen.

Gottlieb Bindesbøll, 1800-1856, dansk arkitekt. Gottlieb Bindesbøll blev uddannet på Kunstakademiet i København 1817-23. På en rejse med H.C. Ørsted til Tyskland og Frankrig 1822-23 stiftede han bekendtskab med Karl Friedrich Schinkels klassicisme, med gotikken og med den tysk-franske arkitekt Franz Gaus opfattelse af antikkens polykrome arkitektur.

Gottlieb Bindesbølls ambitioner om en radikal tilnærmelse til antikkens virkemidler bestyrkedes under en rejse til Italien og Grækenland 1834-38, især i forbindelse med hans studier af Akropolis-templernes mangefarvede bemaling.

Med Bertel Thorvaldsen drøftede han under Italiensopholdet de første projekter til et museum i København for billedhuggerens samlinger. Thorvaldsens Museum, Bindesbølls hovedværk, blev opført 1839-48 ved ombygning af den kongelige vogngård ved Christiansborg Slot. Det blev et tempel i antik stil for såvel kunsten som for kunstneren selv.

Annonce

Brumleby. En del af den ældste bebyggelse, opført af Gottlieb Bindesbøll, som den fremtræder efter istandsættelsen i 1990'erne. De store plæner er fællesområde for beboerne og andre interesserede. Stuelejligheder har desuden en privat have, som kan udformes efter fantasi og behov.

Brumleby. En del af den ældste bebyggelse, opført af Gottlieb Bindesbøll, som den fremtræder efter istandsættelsen i 1990'erne. De store plæner er fællesområde for beboerne og andre interesserede. Stuelejligheder har desuden en privat have, som kan udformes efter fantasi og behov.

Blandt Bindesbølls vigtigste værker kan nævnes den slesvigske jernbanes stationer (1853-54), Lægeforeningens Boliger (Brumleby, 1853-57) og Landbohøjskolen (1856-58), nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet.

Bindesbølls radikale idéer placerede ham i et modsætningsforhold til Kunstakademiets mere konservative kræfter, men skaffede ham mange bestillinger på villabyggeri og boligudsmykninger til kulturprogressive kredse med tilknytning til den nationalliberale bevægelse.

Gottlieb Bindesbøll modtog 1833 C.F. Hansens Medaljen; han blev kongelig bygningsinspektør i Holsten 1839, i Jylland 1849 og i København 1851; professor ved Kunstakademiet 1856.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object

  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Gottlieb Bindesbøll
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik