Versioner

Her kan du sammenligne to versioner af en artikel.

  • Vælg
  • Ændret
  • Ændring
  • Forfatter
  • 31/12/2015 Verificeret
  • ingen tekstrettelser; Artiklens titel er ændret til 'Arkitekter - barok - klassicisme - Italien'
  • Redaktionen
Sammenlign