sanser

Oprindelig forfatter JTrJ Seneste forfatter Redaktionen

sanser, de midler, hvormed en levende organisme registrerer egenskaber og tilstande i omverdenen (exteroception) og i organismen selv (interoception) som grundlag for reaktioner, oftest sådanne, der i den givne situation er hensigtsmæssige for organismens overlevelse, trivsel og forplantning.

Evnen til at sanse er i videste forstand en egenskab ved alt levende. Selv simple encellede organismer kan tillægges sansefunktioner, fx øjealgen Euglena, der svømmer fra mørke mod lys for at skaffe energi til sine kloroplaster (grønkorn), og bevægelige bakterier, der ved kemisk exteroception tiltrækkes af en næringskilde (kemotaksi) eller ved interoception af stofskiftebalancen registrerer dårlige livsbetingelser og i konsekvens heraf overgår i et sporestadium mhp. langtidsoverlevelse.

Også planter kan tillægges en form for sansefunktioner, når fx bladene vendes mod lyset, og rødderne vokser fra tørre mod fugtige jordlag. I almindelig sprogbrug knyttes begrebet sanser dog mere snævert til de højerestående flercellede dyr med specielle sanseorganer, hvis signaler behandles i et nervesystem, hvorfra eventuelle reaktioner på sansepåvirkningerne udløses.

Sanseorganerne og nervesystemet har op gennem dyreriget generelt udviklet sig mod en stigende forfinelse i evnen til differentiering og analyse af sansepåvirkninger og således, at den enkelte dyreart udviser specialiseringer, som ofte tydeligt afspejler dens evolutionære tilpasning til bestemte livsbetingelser, fx et specielt følsomt natsyn, hørelse i ultralydområdet, ekstremt følsom lugtesans for bestemte molekyler, sans for infrarød stråling til lokalisering af varmblodet bytte eller magnetisk sans til brug ved navigering.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jørgen Tranum-Jensen: sanser i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 20. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=155492