• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Sundhedsstyrelsen

Oprindelig forfatter NRosd Seneste forfatter Rune Riberholt

Sundhedsstyrelsen, Danmarks øverste sundhedsfaglige myndighed, som i 1909 afløste Sundhedskollegiet (oprettet 1803) og er underlagt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Den rådgiver ministeren i forbindelse med udførelsen af de statslige opgaver inden for sundhedsområdet og ledes af en medicinaldirektør. Alle centrale myndigheder kan få sundhedsfaglig rådgivning herfra, ligesom styrelsen skal udtale sig om forebyggelse, sundhedsfremme og regionernes planlægning på sundhedsområdet.

Sundhedsstyrelsen skal følge sundhedstilstanden i landet og give forslag til forbedringer. Den skal især føre kontrol med smitsomme sygdomme. Den har ansvaret for autorisation af medicinalpersoner (læger, tandlæger, sygeplejersker mfl.) og fører gennem embedslægerne tilsyn med deres virke. Endvidere er styrelsen ansvarlig for statistik vedrørende dødsårsager mv.

Annonce

Til og med 1996 var styrelsen med sin lægemiddelafdeling ansvarlig for godkendelse af lægemidler; denne funktion blev 1996-2012 varetaget af Lægemiddelstyrelsen. De to styrelsen blev 2012 atter sammenlagt under navnet Sundhedsstyrelsen, som derved atter har ansvaret for godkendelse og overvågning af medicin.

Gennem Statens Institut for Strålebeskyttelse fører Sundhedsstyrelsen kontrol med befolkningens påvirkning af radioaktiv stråling. I 1997 blev Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering oprettet under styrelsen.

Sundhedsstyrelsen havde oprindelig en meget stærk stilling med sin alment accepterede faglige rådgivning. Især fra slutningen af 1980'erne er styrelsens muligheder for at påvirke udviklingen blevet reduceret, bl.a. fordi Sundheds- og Ældreministeriet har overtaget en række sundhedsstatistiske opgaver, og fordi udredninger og udvalgsarbejde oftere gennemføres af ministeriet.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Referér til denne tekst ved at skrive:
Nils Rosdahl: Sundhedsstyrelsen i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 28. april 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=167060