• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Bartlett's test

Bartlett's test, (efter en artikel af M.S. Bartlett (1910-67)), statistisk test, hvor det undersøges, om en række populationer har samme varians. Testet anvendes især i forskellige variansanalysemodeller, hvor observationerne antages at være normalfordelte. Teststørrelsen er baseret på en sammenligning af det vejede geometriske gennemsnit af de middelrette variansskøn med det vejede aritmetiske gennemsnit af disse.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Bartlett's test
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik