• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

abscisse

Seneste forfatter Redaktionen

abscisse, (lat. abscissa (linea), perf. part. af ab-scindere 'af-rive'), en talværdi, der fastlægger et punkts beliggenhed i forhold til en tallinje (abscisseaksen). Se koordinatsystem.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object