Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

universalkonstant

Oprindelige forfattere KCar og OWD Seneste forfatter Redaktionen

universalkonstant, naturkonstant, fundamental konstant, konstant, som optræder, når de grundlæggende naturlove skrives som kvantitative sammenhænge. Eksempelvis indgår gravitationskonstanten G i Newtons gravitationslov, og lyshastigheden c forekommer i Rømers beskrivelse af lysets tøven og senere i Einsteins love for den specielle relativitetsteori. Universalkonstanter hænger således snævert sammen med vor opfattelse af, hvilke sammenhænge der er fundamentale, og afspejler den for tiden accepterede teori for Universets udvikling.

Universalkonstanterne bestemmes ved forskellige grundlæggende forsøg. Deres størrelse eller talværdi afhænger af det valgte enhedssystem, og det var først ved indførelsen af det internationale enhedssystem SI-systemet, at de mange forsøg kunne sammenfattes i pålidelige værdier.

Den nøjagtighed, hvormed de enkelte konstanter er bestemt, afhænger af pålideligheden af og overensstemmelsen mellem de forskellige forsøg. Således er Rydbergs konstant bestemt ud fra en lang række præcisionsforsøg inden for den atomare fysik, og usikkerheden er derfor meget lille (5,9∙10-12), hvorimod gravitationskonstanten, der bestemmes ud fra nogle få, meget komplicerede forsøg, kun er kendt med en relativt stor usikkerhed (4,7∙10-5).

Annonce

Siden 1966 har organisationen CODATA systematisk samlet alle forsøgsresultater til anbefalede værdier for universalkonstanterne. De offentliggøres løbende.

Fundamentale naturkonstanter if. CODATAs anbefalede værdier fra 2014
størrelsesymbolværdienhedrelativ standard-usikkerhed
universalkonstanter
lyshastigheden i vakuumc, c0299.792.458m·s-1(eksakt)
vakuums magnetiske permeabilitetµ04π·10-7 = 12,566370614…·10-7N·A-2(eksakt)
vakuums elektriske permittivitet 1/(µ0c2)ε08,854187817…·10-12F·m-1(eksakt)
gravitationskonstantenG6,67408·10-11m3·kg-1·s-24,7·10-5
andre fundamentale konstanter
Plancks konstanth6,626070040·10-34J·s1,2·10-8
Plancks konstant delt med 2·pi, h/(2π)1,054571800·10-34J·s1,2·10-8
elementarladningene1,6021766208 ·10-19C6,1·10-9
magnetisk fluxkvantumΦ02,067833831·10-15Wb6,1·10-9
elektronens masseme9,10938356·10-31kg1,2·10-8
protonens massemp1,672621898·10-27kg1,2·10-8
proton-elektron-masseforholdmp/me1836,15267389 9,5·10-11
finstrukturkonstanten e2/(4πε0ħc)α7,2973525664·10-3 2,3·10-10
den inverse finstrukturkonstantα-1137,035999139 3,2·10-10
Rydbergs konstant α2mec/(2h)R10.973.731,568508m-15,9·10-12
Avogadros konstant, Loschmidts talNA, L6,022140857·1023mol-11,2·10-8
Faradays konstant NAeF96.485,33289C·mol-16,2·10-9
gaskonstantenR8,3144598J·mol-1·K-15,7·10-7
Boltzmanns konstant R/NAk1,38064852·10-23J·K-15,7·10-7
Stefan-Boltzmanns konstant
2/60)·k4/(ħ3c2)
σ5,670367·10-8W·m-2·K-42,3·10-6
ikke-SI-enheder, der accepteres sammen med SI-enheder
elektronvolt (e/C) JeV1,6021766208·10-19J6,1·10-9
atommasseenhed 1/12 masse(12C) = 10-3 kg·mol-1/NAu, mu1,660539040 ·10-27kg1,2·10-8

CODATAs hjemmeside

CODATAs internationalt anbefalede værdier for de fundamentale fysiske konstanter (2014)

Referér til denne tekst ved at skrive:
Kim Carneiro, Ove W. Dietrich: universalkonstant i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 16. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=177195