• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

densitet

Oprindelig forfatter LaNi Seneste forfatter Redaktionen

Det periodiske system med farveangivelse af grundstoffernes densitet.

Det periodiske system med farveangivelse af grundstoffernes densitet.

densitet, massetæthed, massefylde, fysisk størrelse defineret som massen pr. volumenenhed.

Densiteten af et stof afhænger af atomernes masse og indbyrdes afstand og vil i reglen aftage, når temperaturen stiger, eller trykket falder.

Densitet betegnes ρ, SI-enheden er kg/m3, men cgs-enheden g/cm3 benyttes ofte; der gælder, at 1 g/cm3 = 1000 kg/m3.

Densiteten af en gas er for en ideal gas eksakt og for øvrige gasser tilnærmelsesvis proportional med trykket og omvendt proportional med den absolutte temperatur. For væsker og især faste stoffer er densitetens afhængighed af temperatur og tryk relativt svag.

Se også densitet (økologi).

Ordet densitet kommer af latin densitas 'tæthed', af densus 'tæt'.
Densiteten af udvalgte stoffer ved 20 °C og standard-atmosfæretryk, 1013,25 hPa
stof densitet [g/cm3]
atmosfærisk luft 0,0012
ethanol 0,789
vand 0,998
vand (4 °C) 1,000
aluminium 2,70
jern 7,87
kobber 8,93
bly 11,34
kviksølv 13,55
platin 21,45