Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

nitrater

Oprindelige forfattere BLMa, JRo-H, KSkr og SERa Seneste forfatter Redaktionen

nitrater, salte af salpetersyre, fx kaliumnitrat, salpeter, KNO3. Nitrater finder især anvendelse som kunstgødning. Se nitrogen (forbindelser).

Nitratmineraler har NO3- som anion og omfatter niter (kalisalpeter eller blot salpeter, KNO3), nitratine (chilesalpeter, NaNO3), nitrobarit (bariumsalpeter, Ba(NO3)2) og nitrocalcit (kalksalpeter, Ca(NO3)2). De fleste nitratmineraler, dog ikke niter, opløses af atmosfærens vanddamp.

Nitratundersøgelser

Ordet nitrat kommer af nitro- og -at.

I Danmark følges jordens nitratindhold vha. et landsdækkende kvadratnet med i alt ca. 820 faste målesteder med en indbyrdes afstand på 7 km. Kvadratnettet, der ud over landbrugsarealer omfatter 30 % måleflader i skov, eng, hede o.a., blev etableret i 1986 af Landskontoret for Planteavl med det primære formål at danne grundlag for de årlige prognoser for kvælstofbehovet i forbindelse med planteavlen. Ved målingen af jordens indhold af mineralsk kvælstof (N-min) i 1 m dybde på forskellige årstider kan udvaskningen af kvælstof under de forskellige jordbunds- og driftsforhold endvidere belyses. Målefladerne benyttes også til målinger af danske jorders indhold af bl.a. tungmetaller og pesticider.

Annonce

Nitratfølsomme områder

Nitrat, der kan gøre drikkevand sundhedsskadeligt, følger med vandet gennem jorden ned mod grundvandslagene. På vej gennem lerlagene omsættes nitrat til den uskadelige kvælstofgas (N2). Men i landbrugsområder kan lerlagene ikke altid omsætte de betydelige nitratmængder, bl.a. hvis lerlagene er for tynde. Problemerne er særlig store, hvor kalkundergrunden ligger tæt ved jordoverfladen. Disse områder kaldes nitratfølsomme områder. Her skal der tages særlige miljøhensyn for at beskytte grundvandet. Nitratfølsomme områder er med et skønnet omfang på 50.000 ha særlig udbredt i Nordjylland og omkring Viborg og Aarhus. Et lerlag på 15 m anses for at være tilstrækkeligt til at beskytte grundvandet. Men selv gennem tykke lerlag kan nitratholdigt vand finde vej, når det følger sprækker. Vedrørende forurening med nitrat, se landbrug (forurening). Se også kvælstofkredsløb.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Bent Lauge Madsen, John Rose-Hansen, Kai Skriver, Svend Erik Rasmussen: nitrater i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 22. april 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=132124