• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

CIPW-norm

CIPW-norm, metode til omregning af kemiske analyser af magmabjergarter til et sæt af hypotetiske "normmineraler", fx q = SiO2, ab = NaAlSi3O8 og di = CaMgSi2O6.

Betegnelsen CIPW-norm er navngivet efter de fire am. petrologer, som indførte metoden i 1903: Whitman Cross, 1854-1949, Joseph P. Iddings, 1857-1920, Louis V. Pirsson, 1860-1919, og Henry S. Washington, 1867-1934.

Formålet er at gøre det lettere at sammenligne kemiske analyser af flere bjergarter og at vurdere, om en given bjergarts mineralselskab, det modale mineralindhold, repræsenterer en ligevægtstilstand.

En normberegning kan desuden anvendes til at skønne den mulige mineralsammensætning af vulkanske bjergarter, der er så finkornede eller glasrige, at deres modale mineralindhold ikke kan bestemmes.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object