Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

energiforsyning

Oprindelig forfatter Laut Seneste forfatter Redaktionen

Energiforsyning. Verdens energiforsyning er steget voldsomt i 1900-t. Siden 1900 er såvel verdens befolkningstal som det gennemsnitlige energiforbrug pr. menneske vokset med en faktor fire. Det har medført en øgning i energiforbruget med en faktor 16. Figuren viser de forskellige energiformers bidrag, angivet ved højden af de farvelagte områder.

Energiforsyning. Verdens energiforsyning er steget voldsomt i 1900-t. Siden 1900 er såvel verdens befolkningstal som det gennemsnitlige energiforbrug pr. menneske vokset med en faktor fire. Det har medført en øgning i energiforbruget med en faktor 16. Figuren viser de forskellige energiformers bidrag, angivet ved højden af de farvelagte områder.

energiforsyning, fremskaffelse af energi til samfundsformål. Energiforsyning omfatter en række aktiviteter begyndende med efterforskning og udvinding af energiresurser og produktion af anvendelig energi ved vedvarende energianlæg; endvidere handel med og transport af brændsler indenlands og internationalt; konvertering af brændsler til andre energiformer; samt som sidste led distribution af energi til forbrugerne.

Energiresurser og -reserver

De geologiske resurser af et brændsel defineres som mængden af de samlede forekomster, der findes på eller under Jordens overflade. Heri indregnes både de mængder, der allerede er fundet, og forekomster, der endnu ikke er lokaliseret. Til vurdering af de ikke-lokaliserede forekomster anvendes forskellige former for kvalificerede gæt, ofte med brug af avancerede statistiske hjælpemidler, kendskabet til jordklodens geologi og sammenligning med andre områder, hvor resurseforekomsterne allerede er kortlagt. Resultatet af disse vurderinger kaldes hypotetiske eller spekulative forekomster. Ved bestemmelsen af de geologiske resurser er der således ikke taget stilling til, hvor store brændselsmængder der ud fra tekniske og økonomiske kriterier kan forventes at blive udvundet til energiformål. Den del af de geologiske resurser, der antages at kunne udvindes, kaldes udvindbare resurser.

Danmark. Enstedværket ved Aabenraa Fjord har Nordeuropas største kulhavn. Kul fra flere verdensdele sejles på store kulskibe til Enstedværket, hvorfra en del i pramme viderefragtes til andre jyske og fynske kraftværker. Den overvejende del af den danske elproduktion er baseret på kulfyring.

Danmark. Enstedværket ved Aabenraa Fjord har Nordeuropas største kulhavn. Kul fra flere verdensdele sejles på store kulskibe til Enstedværket, hvorfra en del i pramme viderefragtes til andre jyske og fynske kraftværker. Den overvejende del af den danske elproduktion er baseret på kulfyring.

En del af de udvindbare resurser er de udvindbare reserver. Herved forstås anborede og opmålte forekomster, hvorfra brændslet kan udvindes med kendt teknologi og acceptabel økonomi. Heri indgår altså ingen væsentlige spekulative bidrag, selvom felternes nøjagtige indhold først kendes, når de er blevet tømt. Størrelsen af de udvindbare reserver justeres løbende og påvirkes af (1) eftersøgningsaktiviteten og den teknologiske udvikling (øget eftersøgning og forbedret eftersøgningsteknologi vil i almindelighed øge reserverne), (2) forbruget (som vil mindske reserverne) og (3) brændslets pris (der sætter grænsen for, hvor meget der kan udvindes med acceptabel økonomi).

Annonce

Olie. For olie har eftersøgningsaktiviteten i mange år været netop så stor, at mængden af udvindbare reserver hele tiden har svaret til et verdensforbrug i 30-50 år. Det er baggrunden for en udbredt misforståelse om, at Jorden kun indeholder olie svarende til et forbrug i dette tidsrum, altså at det er den geologiske resurse og ikke de udvindbare reserver, der er tale om.

Naturgas. Der foretages stort set ingen eftersøgning specifikt efter naturgas. De geologiske betingelser for dannelse af naturgas ligner dem for olie, og derfor forekommer de i den samme type geologiske formationer. Opdagelsen af gasforekomster er således et "biprodukt" ved olieeftersøgning, og de fundne mængder gas og olie har i det store og hele været af samme størrelsesorden.

Energiforsyning. Trans-Alaskan Oil Pipeline; olierørledning tværs over Alaska fra Prudhoe Bay på nordkysten til Valdez på sydkysten. Olierøret har en diameter på 1,21 m og kan transportere ca. 300.000 m3 råolie i døgnet. Røret er hævet over jorden, således at dyr kan passere under det.

Energiforsyning. Trans-Alaskan Oil Pipeline; olierørledning tværs over Alaska fra Prudhoe Bay på nordkysten til Valdez på sydkysten. Olierøret har en diameter på 1,21 m og kan transportere ca. 300.000 m3 råolie i døgnet. Røret er hævet over jorden, således at dyr kan passere under det.

Kul. For kuls vedkommende skønnes det, at kun omkring en fjerdedel af Jordens udvindbare resurser er fundet i dag. Denne ringe procentdel skyldes, at der foreløbig er kul nok i de allerede kendte kulfelter til at sikre produktionen mange år frem. Derfor investeres der ikke i bekostelige eftersøgningsekspeditioner til geografiske områder, der ligger langt fra gode og billige transportfaciliteter. Kulforekomster sådanne steder vil derfor ikke blive opdaget foreløbig, selvom deres tilstedeværelse ud fra almene geologiske kriterier er meget sandsynlig.

Uran. Eftersøgning efter uranresurser har fundet sted siden 1940'erne. Resultaterne har i mange tilfælde ikke været fuldt offentligt tilgængelige pga. militære interesser. I mange områder med kendte uranforekomster er der ikke foretaget samlede opgørelser over de foreliggende mængder, bl.a. fordi der ikke har været noget økonomisk incitament til at investere i en videre kortlægning. En global vurdering vanskeliggøres også ved, at uran forekommer i en lang række forskellige bjergarter og i biprodukter i forbindelse med anden mineraludvinding. Uranresurserne er derfor kun kendt med ringe nøjagtighed.

Læs videre om global energiforsyning eller om Danmarks energiforsyning.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Peter Laut: energiforsyning i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 18. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=70747