Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

brandkøretøjer

Oprindelige forfattere GHau og OWD Seneste forfatter Redaktionen

Brandkøretøjer. Automobilsprøjte 8 (tv.) er udstyret med en pumpe med en ydeevne på 800 l/min og en vandtank på 800 l. Der medføres samme typer materiel som på automobilsprøjte 16, men i mindre mængde. Således er slangemængden kun 350 m. Køretøjet bemandes med en holdleder og tre brandmænd. Automobilsprøjte 8 afsendes, når det drejer sig om en mindre brand, fx i en bil eller i en container.  Automobilsprøjte 16 er udstyret med en pumpe med en ydeevne på 1600 l/min og en vandtank på 1200-2400 l. Der medføres alt udstyr til brandslukning, herunder mindst 500 m slange. Køretøjet bemandes med en holdleder og fem brandmænd.  Automobildrejestige med 30 m stige. Stigebevægelserne foregår ved hjælp af hydraulik og styres enten fra et panel på siden af stigetårnet eller fra kurven. Stigen er udstyret med en række sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer, at stigen bliver bragt i en farlig stilling.

Brandkøretøjer. Automobilsprøjte 8 (tv.) er udstyret med en pumpe med en ydeevne på 800 l/min og en vandtank på 800 l. Der medføres samme typer materiel som på automobilsprøjte 16, men i mindre mængde. Således er slangemængden kun 350 m. Køretøjet bemandes med en holdleder og tre brandmænd. Automobilsprøjte 8 afsendes, når det drejer sig om en mindre brand, fx i en bil eller i en container. Automobilsprøjte 16 er udstyret med en pumpe med en ydeevne på 1600 l/min og en vandtank på 1200-2400 l. Der medføres alt udstyr til brandslukning, herunder mindst 500 m slange. Køretøjet bemandes med en holdleder og fem brandmænd. Automobildrejestige med 30 m stige. Stigebevægelserne foregår ved hjælp af hydraulik og styres enten fra et panel på siden af stigetårnet eller fra kurven. Stigen er udstyret med en række sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer, at stigen bliver bragt i en farlig stilling.

brandkøretøjer, køretøjer, der anvendes af brandvæsenet ved sluknings- og redningsarbejdet på et brandsted. Det vigtigste køretøj i enhver brandudrykning er automobilsprøjten. Den består af et almindeligt lastvognschassis, på hvis bagende der er monteret en pumpe, som drives af køretøjets motor.

Karosseriet består af en fører-og mandskabskabine og en magasinopbygning. I mandskabskabinen er der i sædernes ryglæn anbragt trykluftapparater, som mandskabet kan iføre sig under kørslen til brandstedet.

Magasinopbygningen rummer det nødvendige brandmateriel, herunder slanger, strålerør, skumudstyr og håndslukningsredskaber. Midt i magasinopbygningen over bagakslen er monteret en vandtank. Der findes to størrelser af automobilsprøjter, 16 og 8. Forskellen ligger dels i køretøjets fysiske størrelse, dels i vandtankens volumen, i pumpeydelsen samt i kravet til slangemængde.

Annonce

Til brug ved fremføring af vand over store afstande, fx fra en branddam og frem til brandstedet, anvendes en slangetender, som er et terrængående køretøj, der er forsynet med en frontmonteret pumpe og et magasin bag førerhuset med mindst 500 m slange, som kan udlægges under kørsel.

Slangetenderen medfører endvidere en bæresprøjte, en let bærbar pumpe drevet af en benzinmotor. Den anvendes i de tilfælde, hvor slangetenderen ikke kan køre helt frem til vandstedet. I nogle tilfælde anvendes en påhængssprøjte, der består af en bæresprøjte, monteret fast eller aftageligt på et kørestel. Automobilsprøjter, bæresprøjter og påhængssprøjter benævnes tilsammen motorsprøjter.

De fleste brandstationer råder over en eller flere vandtankvogne med tankindhold på 8000-12.000 l. Langt de fleste brande slukkes med den vandmængde, der medføres på automobilsprøjten og tankvognen tilsammen.

Derudover findes der forskellige typer af specialkøretøjer. Det vigtigste er skumtenderen, som er beregnet til at afgive meget store skummængder på meget kort tid. Sådanne køretøjer benyttes fortrinsvis i lufthavne og på raffinaderier. Skumtendere findes i forskellige størrelser.

Den mest anvendte type i Danmark har en vandtank på 8000 l, en skumvæsketank på 800 l samt en skumkanon, der kan yde 30.000 l skum/min med en kastelængde på 60 m. Skumkanonen, der fjernbetjenes fra køretøjets førerhus, kan anvendes, mens køretøjet kører.

Drejestige på et brandkøretøj.

Drejestige på et brandkøretøj.

Ved redning af mennesker, der er indespærrede pga. ild eller røg i højere beliggende etager i en bygning, anvendes en automobildrejestige. Det er en udskydelig stige, som er drejeligt (360°) monteret på en undervogn. På stigetoppen kan anbringes en kurv med plads til to personer. De fleste drejestiger har fire stigeløb, der kan udskydes til stigens fulde længde, normalt 30 m.

En 30 m drejestige, der er placeret i en afstand af 12 m fra en bygning, kan nå en højde på 23 m, svarende til syv etager. Bygninger med mere end syv etager er udstyret med sikkerhedstrapper. Automobildrejestigen anvendes også i slukningsarbejdet. Det sker, enten ved at der placeres en brandmand med et strålerør i kurven, eller ved at der monteres en vandkanon på stigetoppen. Endvidere bruges stigen ved udluftning af røg fra en tagetage samt til at skaffe brandmandskabet adgang til højere beliggende etager, såfremt trappen er bortbrændt eller røgfyldt.

En anden form for redningsstige er påhængsstigen, en udskydelig stige monteret på et kørestel. Stigen er normalt treløbet og har en stigelængde på 18 m.

Herudover råder brandvæsenerne over forskellige køretøjstyper, afhængigt af lokale forhold. Til brug for vagthavende indsatsleder findes en udrykningsvogn, som normalt er en personbil udstyret med radio- og telefonudstyr, kortmateriel, information om farlige stoffer mv. I nogle tilfælde opbygges indsatsledervognen som en kommandopostvogn.

Til brug ved indsats ved uheld med farlige stoffer råder nogle brandstationer over et udrykningskøretøj, der medfører trin 2-udstyr), ligesom enkelte brandvæsener har et pionerkøretøj, der medfører værktøj og andet materiel, bl.a. til befrielse af fastklemte personer ved fx trafikulykker.

Bestemmelser for brandkøretøjer findes i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs organisation, virksomhed, materiel og dimensionering.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Gunnar Haurum, Ove W. Dietrich: brandkøretøjer i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 2. april 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=50529