Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

dioxin

Oprindelige forfattere JFen og LCar Seneste forfatter Redaktionen

dioxin, oprindelig navn på en heterocyklisk kemisk forbindelse med to iltatomer og to dobbeltbindinger i en seksleddet ring. I dag anvendes dioxin som synonym for en række polyklorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polyklorerede dibenzofuraner (PCDF). Af de 210 mulige forbindelser er specielt dem med fire eller flere kloratomer af interesse pga. deres giftighed. Dioxin-navnet forbindes ofte med 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioxin (TCDD).

Ordet dioxin kommer af di- og ox(y)-, kortform af gr. oxygen 'ilt', og -in.

Dioxiner produceres ikke kommercielt og har ingen anvendelser. De dannes i forbrændingsreaktioner, specielt affaldsforbrænding (især PVC-holdigt affald), og som uønskede biprodukter fra industrielle processer, fx klorblegning af papir og fremstilling af klorerede pesticider samt fra metalindustri; desuden findes de i udstødningen fra motorkøretøjer. Private pejse og brændeovne med dårlig forbrænding kan give væsentlige bidrag. TCDD blev, som urenhed i herbicidet Agent Orange, i 1960'erne spredt over Vietnam (anslået mængde ca. 550 kg), og 1-5 kg blev i juli 1976 spredt over den italienske by Seveso som følge af en eksplosion i en kemisk fabrik. Se også Seveso.

Dioxin er selv i meget små mængder (mg/kg) akut giftig over for forsøgsdyr (appetitmangel, vægttab, lever-, kar- og fosterskader, skader på det mandlige reproduktionssystem og død). Over for mennesker er en særlig form for akne, klorakne, i dag den eneste effekt, der epidemiologisk med sikkerhed kan tilskrives dioxin.

Annonce

Dioxin kan være kræftfremkaldende og kan påvirke forplantningsevnen og immunforsvaret. Giftigheden for de enkelte dioxiner varierer med en faktor 1000; den mest giftige er TCDD. Efter deposition kan dioxin gå over i fødekæderne. Den frygt, man tidligere har haft for spor af dioxin i modermælk, synes med vores nuværende viden at være ubegrundet.

Forureningen med dioxin reduceres, efterhånden som man erstatter PVC med polyethylen og indfører røggasrensning, der fanger en del af dioxinen.