• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

additionsreaktion

Oprindelig forfatter KAJoe Seneste forfatter Redaktionen

Additionsreaktion. Addition af brom til en dobbeltbinding mellem to carbonatomer, fx i en lang kæde i et carbonhydrid.

Additionsreaktion. Addition af brom til en dobbeltbinding mellem to carbonatomer, fx i en lang kæde i et carbonhydrid.

additionsreaktion, kemisk reaktion, hvor ét molekyle adderes til et andet molekyle, uden at der fraspaltes andre grupper. Aldehyder, alkener, alkyner, iminer, ketoner og carboxylsyrer samt derivater heraf kan indgå i additionsreaktioner. Reagenser, der adderes, kan have elektrofil, nukleofil eller radikal karakter, afhængig af dets egenskaber samt af reaktionsbetingelserne.